Vis & water

Vissterfte door (dreigende) droogte

9735
16 jul 2019

Na de droge zomer van 2018 is het waterpeil wel enigszins aangetrokken, maar op tal van plekken – met name in het oosten en zuiden van het land – is de grondwaterstand nog steeds zorgwekkend laag. Een nieuwe periode van droogte betekent dat opnieuw veel wateren kunnen droogvallen, met vissterfte tot gevolg. Door snel te handelen kan dit in sommige gevallen worden voorkomen.

De zomer van 2018 was in Nederland heet en droog. Het gevolg was dat de waterstand in veel wateren – met name beken en weteringen in het oosten van het land – extreem laag was en diverse wateren zelfs compleet droog kwamen te staan. De vissen bleven achter in ondiepe, zuurstofarme poeltjes voordat ze in veel gevallen het loodje legden.Met name kwetsbare vissen als de beekprik, elrits, beekdonderpad en rivierdonderpad zijn het slachtoffer geworden van deze droogte, maar ook de sterfte onder ‘sportvissoorten’ als snoek, karper en brasem is in veel wateren met droogstand aanzienlijk geweest.

Meld vissterfte!


Een vissterfte gaat meestal niet onopgemerkt voorbij. Sportvissers zijn vaak de eersten die het signaleren als vissen – bijvoorbeeld in bijna drooggevallen wateren – in (zuurstof)nood verkeren. Zie je dit met eigen ogen? Meld het dan direct bij het waterschap (meldpuntwater.nl), de hengelsportfederatie of bij je hengelsportvereniging!

Zo zijn sportvissers in 2018 bij dreigende vissterfte op verschillende plaatsen in Nederland in actie gekomen om mee te helpen met het verplaatsen van vissen uit drooggevallen wateren. Op eigen houtje aan de slag gaan is geen goed idee, want je kunt namelijk snel met de beste bedoelingen de verkeerde beslissingen nemen (bijvoorbeeld zieke vissen in een gezond water overzetten).Calamiteitenteams


Dankzij de inzet van vrijwilligers is vorig jaar een grotere ramp en veel dierenleed voorkomen. Om beter op nieuwe periodes van droogte te zijn voorbereid, zijn er ook calamiteitenteams opgericht. Deze mensen zijn getraind om in het veld zaken te kunnen beoordelen, coördineren en regelen om snel en effectief de benodigde maatregelen te nemen.

Ook worden de mogelijkheden om de visstand te herstellen onderzocht en samen met het waterschap naar de inrichting van veel wateren gekeken. Die voldoet vaak niet bij lage waterstanden en kan worden verbeterd door bijvoorbeeld de aanleg van meer diepe gaten in beeksystemen. Zie het dossier Vissterfte voor meer informatie.

Lees ook:


Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.