Zeldzame steuren uitgezet in de Rijn

6038
10 jun 2015

Opnieuw keren zeldzame steuren terug in de Rijn. Het Wereld Natuur Fonds (WNF), ARK Natuurontwikkeling en Sportvisserij Nederland hebben op 10 juni samen met basisschoolkinderen opnieuw tientallen jonge steuren uitgezet op de grens met Duitsland, in de Rijn bij Spijk.

De terugkeer van deze zeldzame trekvis, die ernstiger bedreigd is dan de panda, is een mijlpaal voor het herstel van de deltanatuur.

De uitzetting is onderdeel van het Droomfonds Natuurherstel Haringvliet waarin een coalitie van 6 organisaties ruim baan maakt voor deltanatuur, trekvogels en -vissen met steun van de Nationale Postcode Loterij.

De Europese Atlantische steur is de grootste vis die thuishoort in onze rivieren. Ze kunnen meer dan 3 meter lang worden en daarbij ruim 300 kilo wegen. Deze steurensoort leefde duizenden jaren lang in Nederland maar in de jaren 50 van de vorige eeuw werd de laatste steur gevangen en gedood.

Europese samenwerking

De steuren die nu zijn losgelaten zijn voorzien van een zender die het mogelijk maakt ze te volgen. Dit zenderonderzoek geeft inzicht in het gedrag van de steur in de Rijn. De steuren zijn ter beschikking gesteld door de Franse onderzoeksinstelling Irstea. Naast Frankrijk, werkt ook Duitsland aan het herstel van de Europese steurenpopulatie en mede dankzij hun medewerking werd er in 2012 een start gemaakt met de eerste uitzetting van steuren in de Rijn.

Op 10 juni werden de steuren losgelaten in de Rijn door vertegenwoordigers van de Nederlandse en Duitse overheid en kinderen van basisschool Willibrordus uit Spijk. Een symbolische handeling waarbij de buurlanden samen laten zien zich in te willen zetten voor trekvissen en grensoverschrijdend rivierherstel.

2012: De steur terug in Nederland

In 2012 keerde de Europese steur voor het eerst terug in de Nederlandse rivieren na meer dan 50 jaar afwezigheid. 47 steuren werden in mei van dat jaar losgelaten in de Oude Maas bij Rotterdam en in de Waal bij Nijmegen. Deze steuren zijn naar zee gezwommen en de verwachting is dat zij pas over een jaar of drie uit zee terugkeren om te paaien.

Steur als symbool voor een gezonde delta en rivieren

Door stuwen, sluizen, riviercorrecties, overbevissing en vervuiling werd de steur in Nederland steeds zeldzamer en is het laatste exemplaar in 1952 opgevist bij Tiel. Nu komt de Europese steur nog maar op één plek voor in Europa: in de Gironde, bij Bordeaux in Frankrijk.

De waterkwaliteit van de Rijn en andere rivieren is de laatste decennia flink verbeterd en er is volop voedsel aanwezig voor jonge steuren. Toch zal de steur niet zelfstandig terugkeren. Daarvoor is een nieuwe generatie steuren nodig met de Rijn als geboortegrond. Er wordt dan ook gewerkt aan een Rijn-opkweekcentrum voor onderzoek, kweek en uitzet van jonge steuren.

Vele organisaties zetten zich in voor een gezonde delta en de toekomst van de steur in onze wateren. Samenwerking met de beroeps- en sportvisserij is daarbij onontbeerlijk. Samen werken we aan gezonde rivieren, delta en Noordzee met duurzame visserij, waarbij beschermde vissoorten als de steur worden ontzien.

Niet alleen de steur profiteert daarvan. De steur staat symbool voor vele trekvissen zoals zalm, zeeforel en paling die voor hun leven en voortplanting zowel de zee als de rivieren nodig hebben. Voor al deze vissen geldt dat ze een natuurlijke rivierdelta met zoet-zout overgangen, getijdeverschillen en een open verbinding naar zee nodig hebben. Een (gedeeltelijk) open Haringvliet is daarmee een belangrijke voorwaarde voor een gezonde populatie Europese steuren.

Lees ook:

Gerelateerde berichten
27 jan 2015 Natuurherstel Haringvliet ontvangt 13,5 miljoen euro van Nationale Postcode Loterij 7819 Het project ‘ 'Natuurherstel Haringvliet' heeft het droomfondsenproject van de Nationale Postcode Loterij gewonnen. De coalitie van zes natuurorganisaties ontving gisteravond op het Goed Geld Gala 13,5 miljoen euro om de natuur in het afgesloten Haringvliet weer tot leven te wekken en in ere te herstellen. 17 dec 2014 Europese steur in Diergaarde Blijdorp 6271 Donderdag 18 december onthulden 30 Rotterdamse scholieren een zeldzame Europese steur in Diergaarde Blijdorp. Daarmee is Blijdorp, voor zover bekend, de eerste dierentuin in West-Europa waar deze zeldzame oervis is te zien. 29 sep 2014 Steur duikt op bij de monding van de Westerschelde 10536 Deze week dook er een zeer zeldzame Atlantische steur op uit de monding van de Westerschelde. Een vishandelaar kocht op de afslag een kist diversen, gevangen door een garnalenkotter. In de kist bleek ook een steur te zitten, die bovendien voorzien was van een label. 30 sep 2013 Beroepsvisserij knelpunt herintroductie steur 7907 Grootschalige herintroductieprogramma’s voor de steur hebben pas zin als de beroepsvisserij voor de kust haar vismethoden aanpast. Dat is de conclusie van een studie naar de sterfte van uitgezette steuren als gevolg van bodemtrawlnetten, warnetten en kieuwnetten die door beroepsvissers worden gebruikt. 28 jan 2013 Uitgezette steuren vinden weg naar Noordzee 7094 De steuren die in mei uitgezet zijn in de Rijn hebben geen moeite gehad de Noordzee te vinden. De eerste steur die bij Nijmegen was uitgezet, zwom binnen tweeëneenhalve dag in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. 08 mei 2012 Steuren terug in de Rijn! 12423 De Atlantische steur keert terug in de Nederlandse rivieren. Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het Wereld Natuur Fonds wordt op woensdag 9 mei in Rotterdam een begin gemaakt met de herintroductie van de steur in Nederland.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.