ICES-advies: volledige stop commerciële visserij zeebaars in 2017

9799
01 jul 2016

De Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) adviseert voor 2017 een totale stilleging van elke vorm van zeebaarsonttrekking. Het wetenschappelijk adviesorgaan – dat de Europese Unie adviseert over vangstquota – luidt de noodklok rond de zeebaars en pleit er o.a. voor om zowel de beroepsmatige onttrekking als het meenemen van zeebaars door recreatieve netten- en sportvisserij volledig op nul te zetten.

De commerciële visserijdruk op de zeebaars neemt al sinds eind jaren ’80 toe. Daardoor is de omvang van het Europese zeebaarsbestand sinds 2005 sterk afgenomen – inmiddels zelfs tot onder het biologisch minimum. Dit houdt in dat het zeebaarsbestand op instorten staat, en herstel alleen nog mogelijk is met verregaande beschermingsmaatregelen.

ICES adviseert daarom nu om de onttrekking van zeebaars in 2017 – zowel voor beroep- als sportvisserij – volledig stop te zetten.Wijting en kabeljauw


De ICES-adviezen werden vanochtend in Den Haag gepresenteerd. Sportvisserij Nederland was erbij en noteerde ook de belangrijkste overige ICES-adviezen voor 2017. Zo wordt voor de wijting – waarvan het bestand is afgenomen – een vangstbeperking van 29% geadviseerd. Bij de kabeljauw is sprake van een eerste voorzichtig herstel, al gaat dit niet razendsnel.ICES adviseert daarom ook voor de kabeljauw een naar beneden bijgesteld vangstquotum. Dat geldt tevens voor de schol, waarvoor volgens ICES de onttrekking omlaag moet. Alleen voor de tong worden verruimde onttrekkingsmogelijkheden voorgesteld, omdat het tongbestand dat volgens ICES toelaat.

Reactie EAA


Fred Bloot, president van de EAA en adjunct-directeur van Sportvisserij Nederland over het ICES-advies voor zeebaars: “De EAA en Sportvisserij Nederland onderschrijven dit noodsignaal van ICES, dat je als een ondubbelzinnige waarschuwing kunt zien dat een totaal vangstverbod de laatste kans is om het zeebaarsbestand te redden. Dat er in 2017 verregaande beperkende vangstmaatregelen voor de zeebaars moeten en zullen komen, staat vast. Als hengelsport gaan we voor duurzaamheid en herstel van de zeebaarsstand.”


Fred Bloot

Penibel


Het ICES-advies voor 2017 wordt de komende maanden in Brussel besproken door de Visserijministers van alle lidstaten. In december wordt bekend hoe de adviezen – over de zeebaarsonttrekking en vangstquota van andere vissoorten – in het gemeenschappelijke Europese Visserijbeleid voor 2017 worden geïmplementeerd.

Bloot: “Dat de situatie rond het zeebaarsbestand nu zo penibel is, komt deels doordat ‘Brussel’ de ICES-adviezen van voorgaande jaren – die als richtinggevend worden gezien – niet 1 op 1 hebben overgenomen. Daardoor is de zeebaarsstand nu het biologisch minimum gepasseerd. Diep triest en reden om het advies van ICES zeer serieus te nemen.”

Proportionaliteit


Bloot zegt erbij dat het in 2017 absoluut anders zal moeten dan in 2016, en doelt daarbij mede op de proportionaliteit tussen sport- en beroepsvisserij: “Voor 2016 waren de zeebaarsmaatregelen voor de sportvisserij dusdanig disproportioneel ten opzichte van de commerciële onttrekking, dat we dit absoluut niet nog een keer laten gebeuren. Dat was echt eens en nooit meer.”

Bloot voegt eraan toe dat de EAA en haar leden er hard voor gaan werken en lobbyen om optimale bescherming van de visbestanden te bereiken, met optimale maatregelen. “Maar dus wel op basis van gelijkwaardigheid en proportionaliteit tussen sportvisserij en commerciële visserij”, aldus Bloot.

Advies en geen maatregel


Belangrijke kanttekening: het ICES-advies betreft een aanbeveling aan de Europese Unie op gebied van visserijbeleid en vangstquota. Het is dus nog geen maatregel. De komende maanden wordt er achter de schermen onderhandeld over de uiteindelijke maatregelen voor 2017, waar de Visserijministers waarschijnlijk in december een definitief besluit over nemen.Komende maandag vindt er binnen de EAA al een eerste telefonische conferentie plaats om de te voeren strategie vanuit de hengelsport richting Brussel en de afzonderlijke lidstaten uit te stippelen. De EAA en Sportvisserij Nederland zitten er bovenop. Zodra er meer nieuws is, lees je dat op www.sportvisserijnederland.nl en in Hét Visblad.
Gerelateerde berichten
05 feb 2016 Zeebaarsoverleg EAA en EU-Commissie 4810 De sportvisserij is een belangrijke stakeholder in het zeevisserijbeleid, in het zeebaarsdossier in het bijzonder. De EU-Commissie erkent deze positie volledig en trad daarom eerder deze week in overleg met de European Anglers Alliance (EAA). Bernhard Friess, directeur Atlantische regio van het directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij, besprak de zeebaarsmaatregelen voor 2016 met een uitgebreide EAA-delegatie. 05 jun 2015 Stakeholder dag Zeebaars 6198 Sportvissers die zich betrokken voelen bij de huidige, zorgwekkende situatie van het zeebaarsbestand, kunnen op vrijdag 12 juni hun zegje doen in Den Haag. IMARES nodigt namens het Ministerie van Economische Zaken alle betrokkenen uit om aan te geven hoe zij naar de toekomst van het zeebaarsbestand kijken. 27 jan 2015 EU neemt noodmaatregelen zeebaars 11079 De Europese Unie heeft maandag 26 januari noodmaatregelen afgekondigd voor de commerciële zeebaarsvisserij. De maatregelen – die per direct ingaan en tot 1 mei van kracht zijn – omvatten een volledige stop van de pelagische trawlvisserij op de paai- en overwinteringsgebieden van de zeebaars: Het Kanaal, de Keltische Zee, Ierse Zee en Zuidelijke Noordzee. 09 jan 2015 Update zeebaarsmaatregelen 6259 Er lijkt wellicht sprake van radiostilte in het beleidsproces rondom de zeebaars, maar dat is niet het geval. Achter de schermen is overleg gaande tussen de EU-Commissie en de lidstaten om toch te komen tot de noodzakelijke vangst beperkende maatregelen. 04 dec 2014 EAA-visie zeebaarsmaatregelen 5962 De zeebaarsbestanden staan sterk onder druk. Aangezien alle betrokken Europese lidstaten de afgelopen tweeënhalf jaar vrijwel niet in actie zijn gekomen, moet de Europese Commissie nu wel ingrijpen. De voorgestelde maatregelen zijn echter onvoldoende en te eenzijdig, zegt de European Anglers Alliance (EAA).

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.