Kamervragen zeebaars

5527
06 dec 2017

Op 11 en 12 december komen in Brussel alle EU-Visserijministers bijeen om te praten en te beslissen over de visserijquota voor 2018. Ook de maatregelen met betrekking tot de zeebaarsvisserij, zowel commercieel als recreatief, komen daarbij aan de orde.

Voorafgaand aan dit overleg hebben diverse Tweede Kamerleden onze nieuwe visserijminister, Carola Schouten, vragen gesteld over de zeebaarsvisserij- maatregelen die de EU Commissie voorstelt. Zowel het CDA, D66 en de SP hebben alle drie op geheel eigen wijze de minister gevraagd de belangen van de sportvisserij mee te wegen bij de besluitvorming in Brussel.

Drie partijen

Zo is het CDA (Jaco Geurts) tegen het voorgestelde visverbod op zeebaars. D66 (Tjeerd de Groot) wil gelet op het gelijke speelveld tussen sport- en beroepsvisserij continuering van de zeebaarsmaatregelen van 2017. De SP (Frank Futselaar) pleit voor ofwel een totaalverbod op zeebaarsvangst voor zowel commerciële als recreatieve visserij, ofwel een (zeer) beperkte vangst voor beide sectoren. Voor een volledige inbreng van de partijen verwijzen we je naar de antwoordbrief van de minister aan de Tweede Kamer.

Jaco Geurts (CDA)                              Tjeerd de Groot (D66)                         Frank Futselaar (SP)

Gelijk speelveld

Sportvisserij Nederland is blij – en vindt het ook niet meer dan terecht – dat de minister zich in Brussel wil gaan inzetten tegen een verbod op de sportvisserij op zeebaars in het eerste half jaar van 2018. Waar de minister voor een jaarrond catch & release visserij en een gelijk speelveld pleit, hebben wij echter onze bedenkingen. Zou er voor de sportvisserij het gehele jaar een terugzetverplichting gelden, dan zou de beroepsvisserij op basis van gelijke behandeling ook het gehele jaar geen zeebaars mogen aanlanden. Dit is voor beide sectoren niet wenselijk. Sportvisserij Nederland pleit daarom voor een continuering van de maatregelen zoals deze alle visserijsectoren zijn opgelegd in 2017. Het terugdringen van ongewenste zeebaarsvangsten moet worden gezocht in technische maatregelen (zie onze eerder gezonden brief aan de Minister).

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.