Sportvisserij groeit naar 1,7 miljoen sportvissers

3062
14 apr 2021

De coronacrisis heeft gezorgd voor een grote aanwas van nieuwe sportvissers. Mede ingegeven door deze ledenstijging heeft Sportvisserij Nederland door Kantar TNS – voorheen TNS NIPO – een groot onderzoek laten uitvoeren naar de hengelsport in 2020. We zetten de belangrijkste uitkomsten voor je op een rijtje.

Dit nieuwe onderzoek (PDF) geeft inzichten in de sportvisparticipatie, demografische gegevens, visfrequentie, gemiddelde duur van een vistrip en economische bestedingen van de hengelsport in Nederland.

Zo bestond de totale populatie zoetwatervissers in 2020 uit meer dan 1,3 miljoen sportvissers van 15 jaar en ouder. De totale populatie zee- en kustwatervissers bestaat uit circa 470.000 vissers van 15 jaar en ouder. Ongeveer 100.000 vissers zijn enkel actief aan zee.

10% Nederlanders vist


In totaal heeft 9.1% van de Nederlandse bevolking ouder dan 6 jaar vorig jaar gevist en 0,9% dit mogelijk gedaan (of had hier in elk geval concrete plannen voor). Dat is goed voor ruim 1,7 miljoen sportvissers.Vooral de stijging in de sportvisparticipatie onder vrouwen van 15 jaar en ouder valt op. Vorig jaar hebben 470.000 vrouwen ouder dan 15 jaar op het zoete en zoute water gevist. Dat is  aanzienlijk meer dan in 2017, toen het WMR/Kantar uitkwam op zo’n 230.000 vissende vrouwen.

Gevolg corona

 
Zo’n 6% van alle zoetwatervissers is gestart met vissen ná de uitbraak van het coronavirus. Bij de jongeren gaat het in dit geval zelfs om een kwart: een op de vier vissende jongeren is in 2020 gestart of vaker gaan vissen in zoetwater naar aanleiding van de corona-uitbraak.Bijna één op de vijf kinderen tussen de 6 en 14 jaar gaf aan in 2020 op het binnenwater te hebben gevist óf dat ten tijde van het onderzoek nog van plan te zijn. Dat zijn in totaal circa 330.000 jeugdige sportvissers.
 

1 op de 5 gecontroleerd

 
Van alle sportvissers is 19% in de afgelopen twee jaar één of meerdere malen gecontroleerd. Dit percentage is vergelijkbaar met dat van het onderzoek in 2004, met dien verstande dat destijds de politie nog een groot deel van de controle en handhaving op de Visserijwet voor haar rekening nam.Tegenwoordig geschiedt deze sportvisserijcontrole vooral door BOA’s die in dienst zijn van de georganiseerde sportvisserij en verenigingscontroleurs. Het aandeel zwartvissers onder de totale populatie sportvissers blijft stabiel.
 

1 mld economische bijdrage

 
De totale economische bijdrage van de Nederlandse sportvissers aan de Nederlandse economie bedroeg in 2020 ongeveer één miljard euro. Sportvissers geven gemiddeld 672 euro per jaar uit aan sportvissen. Per vistrip gaat het om gemiddeld 57 euro. In 2004 gaven sportvissers jaarlijks nog ongeveer 577 euro uit aan hun hobby.

Gerelateerde berichten
01 feb 2021 Meer diversiteit in de (hengel)sport (video) 2472 Sporten en bewegen zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. De afgelopen jaren is de sport inclusiever geworden, maar er is nog een lange weg te gaan. Talloze sportonderzoeken laten zien dat mensen met een beperking, ouderen, mensen met een laag inkomen, de LHBTI+ community en mensen met verschillende culturele achtergronden minder sporten én zich minder thuis voelen in de sport. 20 nov 2020 Damesvissen in de lift 2994 De hengelsport wint de laatste jaren flink terrein onder vrouwen. Dat zie je niet alleen aan de waterkant, maar ook op televisie en aan de vangstberichten in diverse hengelsportmedia. Steeds meer dames ontdekken hoe leuk sportvissen is en deinzen er niet voor terug om (ook) in hun eentje of samen met andere vissende meiden naar de waterkant te gaan. 26 jun 2019 Onderzoeksrapport 'Organisatie van de hengelsport in Nederland' 2568 Onlangs is door het Mulier Instituut een groot onderzoek over taken en structuur van federaties en Sportvisserij Nederland bij een groot aantal hengelsportverenigingen uitgevoerd. Hierbij is onderzocht hoe zij de dienstverlening van de federaties en Sportvisserij Nederland waarderen en welke veranderingen zij wensen. 25 okt 2017 De jeugd wil vissen! (video) 5581 Het is een tendens dat jongeren hun vrije tijd steeds meer binnenshuis besteden aan online gamen of het kijken van YouTube-filmpjes en steeds minder sporten. Tegelijkertijd tonen vislessen aan dat kinderen vissen leuk en interessant vinden. Maar hoe krijgen we ze weer naar de waterkant? 13 jun 2017 Animatiefilm: uitkomsten landelijk sportvisonderzoek 6414 Om de wensen en voorkeuren van de aangesloten sportvissers beter in kaart te brengen, heeft Sportvisserij Nederland een groot onderzoek laten uitvoeren door het Mulier Instituut. Van de belangrijkste resultaten is nu een informatief animatiefilmpje gemaakt.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.