Versterking sportvisserij organisatie: praat mee!

2087
18 jun 2021

Twee jaar geleden, in 2019, heeft het bestuur van Sportvisserij Nederland opdracht gegeven aan twee externe adviseurs om mogelijkheden aan te geven hoe de hengelsportorganisatie -met name de ondersteunende organisaties Sportvisserij Nederland en de federaties- toekomstbestendig, meer slagvaardig, daadkrachtig en efficiënter te maken.

Doel is om ook de komende jaren in een snel veranderende maatschappij zo goed mogelijk de belangen van de sportvissers en de hengelsportverenigingen te kunnen dienen. Hun eerste advies met mogelijke scenario’s is op 5 juni aan het landelijk bestuur gepresenteerd.

Besloten is deze mogelijke scenario’s voor iedereen in de hengelsport openbaar te maken, zodat hierover breed met elkaar van gedachten kan worden gewisseld om uiteindelijk tot concrete acties te komen.

-> Download hier de volledige presentatie (.PDF)

Mogelijke scenario’s

 
De twee externe adviseurs - Marjan Olfers (hoogleraar Sport en Recht) en Jan Has (organisatie adviseur) - hebben de afgelopen twee jaar ondanks corona vele gesprekken gevoerd met bestuurders en medewerkers van federaties en Sportvisserij Nederland en met bestuurders van een vijftigtal hengelsportverenigingen.


Op basis van deze uitgebreide informatie hebben zij hun mogelijke scenario’s voor een toekomstbestendige, slagvaardige, daadkrachtige en efficiëntere hengelsportorganisatie opgesteld.

Uw mening is van groot belang

 
Door het bestuur van Sportvisserij Nederland is aan de externe adviseurs gevraagd om de komende twee maanden over de mogelijke scenario’s (PDF) in overleg te gaan met bestuurders en medewerkers van federaties, hengelsportverenigingen en Sportvisserij Nederland. Om toelichting te geven en vragen te beantwoorden en om reacties, draagvlak, wijzigingen en aanvullingen op te halen.

Op basis hiervan zullen zij het landelijk bestuur dan eind augustus adviseren over de meest reëel te zetten eerste stap(pen). Hierna is het aan het landelijk bestuur om hiertoe -indien mogelijk- een voorstel te doen aan de ledenvergadering van Sportvisserij Nederland op 2 oktober.

Houd uw agenda vrij

 
Om zoveel mogelijk mensen -ondanks de vakantieperiode en corona- te kunnen bereiken worden diverse digitale sessies georganiseerd. De ervaringen hiermee zijn erg positief. Voor deze sessies worden komende week per mail uitnodigingen verstuurd, waarna belangstellenden zich kunnen aanmelden.

Deze sessies zijn:

  • voor bestuurders van de federaties en specialistenorganisaties op maandag 5 juli en donderdag 15 juli (19.30 – 22.00 uur);
  • voor bestuurders van hengelsportverenigingen op donderdag 8 juli en dinsdag 13 juli (19.30 – 22.00 uur);
  • voor medewerkers van federaties en Sportvisserij Nederland op maandag 5 juli en donderdag 15 juli (14.00 – 17.00 uur).
Voor bestuurders van hengelsportverenigingen zullen, als corona dit toelaat, half augustus ook nog regionaal enkele live sessies worden georganiseerd. Daarnaast zal nog per federatie (voor hun bestuurders en medewerkers) een aparte afspraak worden gemaakt.

Vragen of reacties


Mocht u nu al vragen hebben of reactie willen geven dan kan dit via info@sportvistoekomst.nl. Reacties zullen worden meegenomen en vragen zullen zo snel mogelijk worden beantwoord.

Zoveel mogelijk deelname aan de sessies wordt zeer op prijs gesteld. We zien er naar uit om u weer te zien en samen te spreken over dit belangrijke onderwerp: op weg naar een (nog) betere hengelsportorganisatie!
Gerelateerde berichten
21 mei 2021 Jaarlijkse sportonderzoek - sportvisserij meeste nieuwe leden 3525 Jaarlijks laat koepelorganisatie NOC*NSF onderzoek doen naar de sport- en beweegdeelname in Nederland. Deze jaarlijkse rapportage dient als bron van informatie voor de hele sportbranche van Nederland. Het toont zowel de ontwikkeling van het aantal actieve sporters in Nederland als de ontwikkeling van leden en lidmaatschappen bij de sportbonden aangesloten bij NOC*NSF. 10 mrt 2020 Duwtje in de goede richting 3342 In 2017 deed het Mulier Instituut onderzoek naar redenen van jeugdige sportvissers om te starten en stoppen met vissen. Wat bleek? Gezelligheid en de sociale contacten die het vissen met zich meebrengt, staan met stip op 1. Toen mijn overbuurjongen Quintin Jong (15) vroeg of hij – bij gebrek aan een vismaat – een keertje met mij mee mocht snoeken, was een afspraak dus snel gemaakt. 26 jun 2019 Onderzoeksrapport 'Organisatie van de hengelsport in Nederland' 2547 Onlangs is door het Mulier Instituut een groot onderzoek over taken en structuur van federaties en Sportvisserij Nederland bij een groot aantal hengelsportverenigingen uitgevoerd. Hierbij is onderzocht hoe zij de dienstverlening van de federaties en Sportvisserij Nederland waarderen en welke veranderingen zij wensen. 26 jun 2019 Themadag ‘Toekomst Sportvisserij’ drukbezocht (video) 5785 Het congrescentrum Papendal stond op 22 juni in het teken van de hengelsport. Meer dan 200 bestuurders, vrijwilligers en sportvissers bezochten de themadag ‘Toekomst van de Sportvisserij’ en gingen met elkaar in gesprek. 13 jun 2017 Animatiefilm: uitkomsten landelijk sportvisonderzoek 6378 Om de wensen en voorkeuren van de aangesloten sportvissers beter in kaart te brengen, heeft Sportvisserij Nederland een groot onderzoek laten uitvoeren door het Mulier Instituut. Van de belangrijkste resultaten is nu een informatief animatiefilmpje gemaakt.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.