Update verhuizing karpers Oostvaardersplassen

3668
21 jul 2021

Het overzetten van de karpers in de Oostvaardersplassen naar het Markermeer is de laatste maanden gestaag verder gegaan. Sinds de start van de ‘verhuizing’ in december 2019 is er al ruim 107.000 kilo karper gevangen en overgezet naar het Markermeer. Reden voor deze verhuizing is de stapsgewijze verlaging van het waterpeil van de Oostvaardersplassen ten behoeve van natuurherstel. Hierdoor blijft er op termijn te weinig water over voor de aanwezige karpers.

Om vissterfte als gevolg van de waterpeil-verlaging zoveel mogelijk te voorkomen is de hulp van een beroepsvisser ingeschakeld. Die helpt om een zo groot mogelijk deel van het visbestand (overwegend karper, met een gemiddelde lengte van 70 cm) te vangen en over te zetten in het Markermeer. Nu het waterpeil het gewenste lage niveau nadert, is het belang om de nog aanwezige karpers zoveel mogelijk weg te vangen extra groot. Door het warme weer waren de karpers in juni af en toe goed zichtbaar en is duidelijk dat er nog flink wat vis (ook jonge aanwas in de vorm van 2 tot 3 jaar oude vissen) rondzwemt in de Oostvaardersplassen.

De ingeschakelde beroepsvisser heeft voorlopig dus nog genoeg werk om de laatste exemplaren te vangen. Sportvisserij Nederland houdt hierover nauw contact met Staatsbosbeheer – de beheerder van het gebied en de partij die in opdracht van de Provincie Flevoland het overzetten van de vis coördineert.

 

Markermeer

Het vangen gebeurt met een zegen (een groot ringnet). Na de vangst worden de karpers in grote bakken met water naar de andere kant van de dijk gereden en in het Markermeer weer uitgezet. Daar hebben ze meer dan voldoende ruimte om een geschikt nieuw leefgebied te vinden en door te groeien. Het vangen en overzetten – in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de provincie Flevoland – gaat nog door tot het einde van dit jaar.
 
De verwachting is dat slechts een klein deel van het omvangrijke visbestand in de Oostvaardersplassen zal achterblijven in enkele resterende poelen en sloten. Een deel zal daar overleven, een ander deel zal sterven en dienen als voedsel voor vossen en visetende vogels zoals de visarend.

Natuurherstel

De verlaging van het waterpeil in de Oostvaarderplassen is nodig om het rietmoeras – dat door afkalving van de oevers de laatste jaren steeds kleiner werd – te laten herstellen. Juist dit moeras maakt de Oostvaardersplassen tot een aantrekkelijk en uniek broed- en foerageergebied voor grote aantallen moerasvogels. In totaal zal het waterpeil 80 centimeter zakken. Vanaf het najaar van 2021 wordt het waterpeil niet meer verder verlaagd. Naar verwachting zal het via regenval daarna weer langzaam stijgen.
Gerelateerde berichten
06 aug 2020 Oostvaardersplassen en oostvaardersoevers (video) 3025 De Afsluitdijk (die in 1932 werd voltooid) veranderde de Zuiderzee zee met brak, zoutig water in een groot zoetwatermeer. Het meer werd steeds zoeter en kleiner, en met de aanleg van grote polders zoals de Flevopolder veranderde veel water in land. Dat land werd op zijn beurt gevuld met akkers en steden … en nog veel meer. 13 jul 2020 Onderzoeken vismigratie - overzicht 3372 Jaarlijks wordt door Sportvisserij Nederland een groot scala aan visonderzoeken uitgevoerd in heel Nederland, vanaf de Geul tot het Lauwersmeer en in de Noordzee. Dit varieert van kleine onderzoeken en adviezen voor wateren van hengelsportverenigingen tot onderzoeken in provinciale en rijkswateren in samenwerking met water- en natuurbeheerders. 09 jul 2020 Verhuizing karpers Oostvaardersplassen vordert: 38 ton overgezet 3428 Het overzetten van karpers van de Oostvaardersplassen naar het Markermeer vordert gestaag. Inmiddels is al 38 ton gevangen en overgezet. Reden voor de verhuizing is de stapsgewijze verlaging van het waterpeil gedurende de komende jaren, waardoor op termijn te weinig water overblijft voor het grote bestand aan karper. Sportvisserij Nederland pleitte daarom voor deze overzetting. 03 apr 2020 22 ton karper verhuisd 10691 Op initiatief van Sportvisserij Nederland is 22 ton karper uit de Oostvaardersplassen overgezet naar het Markermeer. Deze verhuizing houdt verband met de komende verlaging van het waterpeil wat een groter en vitaler rietmoeras moet creëren. 12 feb 2020 Karpermigratie Markermeer onderzocht 5473 In de Oostvaardersplassen wordt de waterstand drie jaar lang drastisch verlaagd om het rietmoeras te laten herstellen. Om het aanwezige karperbestand – de vissoort die daar het meest voorkomt – te mogen verplaatsen naar het Markermeer, deed Sportvisserij Nederland onderzoek naar het migratiegedrag van de karper.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.