Verbetering sportvisserijmogelijkheden in 2021

1824
17 jun 2022

Eén van de belangrijkste taken van de georganiseerde hengelsport is dat sportvisserijmogelijkheden in Nederland gewaarborgd blijven en waar mogelijk verbeterd. Elk jaar zet Sportvisserij Nederland zich hier samen met federaties en verenigingen voor in. Denk hierbij aan het realiseren van VISparels, het aanleggen van voorzieningen, het uitzetten van karpers en verbeteren van viswater.

Nederland is rijk aan stadswateren. Deze wateren in de bebouwde kom zijn belangrijk voor de sportvisser, met name de jeugd en ouderen. In deze wateren zijn vaak te veel waterplanten, te weinig vis of is de oever dicht gegroeid.

Bij de Sportvisserij Op de Kaart-projecten zet Sportvisserij Nederland zich in om deze wateren te optimaliseren voor de sportvisser en zo een VISparel voor jong en oud te realiseren. Dit in samenwerking met de lokale hengelsportvereniging, federatie, gemeente en het waterschap. Er zijn inmiddels 22 VISparels gerealiseerd, waarvan negen nieuwe VISparels afgelopen jaar:-> Alles over VISparels vind je op www.visparel.nl.

Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden

 
Sportviswateren hebben soms voorzieningen nodig om de bereikbaarheid, bevisbaarheid of de visstand te optimaliseren. Via het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden wordt de realisatie van dit soort voorzieningen gestimuleerd door Sportvisserij Nederland.

Subsidies worden toegekend aan aangesloten hengelsportverenigingen- en federaties. Dit jaar is € 94.800 toegekend, verdeeld over 19 projecten. Hieronder een overzicht van de goedgekeurde projecten:-> Lees hier alles over het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden

Uitzet karpers in visvijvers

 
Vanuit het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden wordt ook subsidie beschikbaar gesteld voor het uitzetten van kleine karpers in visvijvers. Deze zijn afkomstig uit de kweek en opgegroeid in vijvers. Door hun formaat (vanaf 1 kg) zijn ze minder gevoelig voor  predatie door aalscholvers.Het bedrijf CarpCare is ingehuurd om de gezondheid van de uitgezette karpers en de waterkwaliteit te  controleren. Medio maart waren er problemen met geleverde karpers bij 13 verenigingen. De karpers bleken een slechte conditie te hebben. Bij de vijvers waar deze vissen zijn uitgezet, zijn extra controles uitgevoerd en aan de verenigingen is gratis extra voer geleverd om de vissen in goede conditie te krijgen.Om de uitgezette vis in visvijvers in goede conditie te houden wordt vaak bijvoeren geadviseerd. Door bij te voeren wordt de draagkracht van het water verhoogd. Vanuit het fonds is subsidie beschikbaar gesteld voor de aanschaf van vijvervoer. Dit voer is centraal aangeschaft bij CarpCare/Alltech en bij Lambers-Seghers

Korte Adviezen


Er zijn 23 zogenaamde Korte Adviezen uitgevoerd in 2021. Hierbij krijgen hengelsportverenigingen -al dan niet na een visserijkundig onderzoek- een adviesrapport hoe hun viswater of de aanwezige visstand te verbeteren. Bij twee projecten is met de sonar aangetoond dat er geen vis aanwezig was of alleen grote vissen.

Niet altijd is een visserijkundig onderzoek noodzakelijk. Een milieumeting kan in enkele uren worden uitgevoerd en geeft soms ook inzicht in de (on)mogelijkheden voor visstandbeheer.Zuurstof-loggers in visvijvers

 
Het zuurstofgehalte is de belangrijkste graadmeter voor een vijver met een gezonde visstand. In een aantal vijvers met al langer durende problemen, zijn zuurstofloggers geïnstalleerd op verzoek van de hengelsportverenigingen.

De loggers geven inzicht in het zuurstofverloop per dag en per seizoen. In de meeste gevallen blijkt dat het zuurstofgehalte (vaak aan de bodem) ontoereikend is. De vereniging wordt dan geadviseerd om beluchters te installeren.

Bron: Jaarverslag 2021
Gerelateerde berichten
14 jan 2022 Subsidie hengelsportverenigingen voor vijvervoer en beluchters 3062 Sportvisserij Nederland stimuleert het duurzaam beheer van visvijvers. Belangrijk onderdelen hierbij zijn een goede inrichting van de vijver, het dagelijks beheer en een gericht uitzettingsbeleid. 14 okt 2021 Nieuwe visstekken rondom het Lauwersmeer 6952 Binnen het project Vissen voor Verbinding is Sportvisserij Fryslân verantwoordelijk voor het verbeteren van de sportvisserijmogelijkheden rondom het Lauwersmeer. Het Lauwersmeer is door de eigendomssituatie, afgesloten gebieden en brede rietkragen maar op een beperkt aantal locaties vanaf de oever te bevissen. 23 apr 2021 25 projecten 117.330 euro subsidie 2481 In 2020 heeft Sportvisserij Nederland € 117.330 subsidie toegekend aan in totaal 25 projecten die hengelsportverenigingen- en federaties hebben ingediend. De financiële bijdrage uit het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden stimuleert de aanleg van voorzieningen die de hengelsport en de visstand een boost geven. 14 jul 2020 Verbetering sportvisserijmogelijkheden 4306 Sportvisserij Nederland ondersteunt hengelsportverenigingen en federaties om voorzieningen voor de sportvissers en visstand te realiseren. Hiertoe kan een financiële bijdrage worden verkregen uit het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden van waaruit jaarlijks circa 100.000 euro beschikbaar wordt gesteld. In 2019 werd subsidie verstrekt aan 15 projecten, waarvan er 11 dat jaar zijn afgerond.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.