Ledenvergadering Sportvisserij Nederland soepel verlopen

1892
15 jun 2022

De jaarvergadering van Sportvisserij Nederland op 11 juni te Papendal vond plaats in een ontspannen, gezellige sfeer. Na de openingsspeech van voorzitter Marjan van Kampen werd er gezongen voor het jarige bestuurslid Guido Camps. Zonder veel discussie werd met alle agendapunten ingestemd. Helaas mislukte door technische problemen de live-stream, waarvoor onze excuses.

Voortvarend

 
De voorzitter ging voortvarend te werk. In een snel tempo werd door de leden ingestemd met het jaarverslag en de jaarrekening 2021, evenals met het jaarplan en de bijgestelde begroting voor 2022. Ook het verslag van de ledenvergadering op 19 maart werd ongewijzigd vastgesteld.

Aanvullend op dit verslag werd door de federaties het voorstel gedaan dat vanuit de federaties nog twee kandidaten -die dan geen andere bestuursfunctie in de hengelsport meer kunnen hebben- voor het landelijk bestuur ter benoeming kunnen worden voorgedragen. Dit voorstel werd door alle leden gesteund. Op basis hiervan werd door de ledenvergadering de gewenste omvang van het landelijk bestuur bijgesteld van zeven naar acht personen.

Toby Ellson en Rob Geleijnse nieuwe bestuursleden

 
In het kader van de nieuwe onafhankelijke bestuursstructuur stelden de nieuwe bestuurskandidaten zich aan de ledenvergadering voor. Bij acclamatie werden Toby Ellson en Rob Geleijnse benoemd tot bestuurslid voor de portefeuille Belangenbehartiging respectievelijk Ledenservice/binding.


Nieuwe bestuurders Toby Ellson en Rob Geleijnse
 
Ook werd penningmeester Marcel Hölterhoff herbenoemd voor een nieuwe en laatste zittingstermijn van drie jaar. Hiermee kent het nieuwe bestuur van Sportvisserij Nederland thans zes personen (op de foto v.l.n.r.):
  • Marjan van Kampen, voorzitter
  • Jos Bisschops, water/natuur
  • Rob Geleijnse, ledenservice/binding
  • Guido Camps, communicatie
  • Marcel Hölterhoff, penningmeester
  • Toby Ellson, belangenbehartiging
Afscheid

 
Hierna werd elke federatie uitgenodigd kort aan te geven hoe het binnen hun organisatie gaat. Vervolgens werd met applaus, bloemen en een kistje wijn afscheid genomen van de zes aftredende federatieve bestuursleden. Als laatste gaf de per 1 juli vertrekkende directeur Joop Bongers een korte speech en werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.


Directeur Joop Bongers nam afscheid
Gerelateerde berichten
10 jun 2022 Jaarlijkse ledenvergadering Sportvisserij Nederland 11 juni 3168 Op zaterdag 11 juni 2022 vindt de jaarlijkse ledenvergadering van Sportvisserij Nederland plaats in hotel-congrescentrum Papendal nabij Arnhem. De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de landelijke sportvisserijkoepel. De leden federaties en specialistenorganisaties beslissen dan over de hoofdlijnen van beleid, de financiën en benoeming van bestuursleden. 23 mrt 2022 Resultaten extra ledenvergadering (video) 2107 Op zaterdag 19 maart hield Sportvisserij Nederland in Amersfoort een extra ledenvergadering. Daar waren aanpassingen van de statuten en het huishoudelijk reglement aan de orde, om zo te komen tot een onafhankelijk bestuur en een zogenaamd dubbel lidmaatschap van sportvissers. Ook werd een nieuw bestuurslid voor de portefeuille Water/Natuur benoemd. 05 okt 2021 Soepel verlopen Ledenvergadering - verslag en terugkijken (video) 2871 Op 2 oktober vond de jaarvergadering van Sportvisserij Nederland plaats. Vanwege corona was de vergadering naar het najaar verplaatst en was het aantal deelnemers helaas nog beperkt. Belangstellenden konden de vergadering thuis via een live stream volgen. Alle voorstellen van het bestuur werden aangenomen en met de leden werd uitvoerig gesproken over de toekomstige ontwikkeling van de hengelsportorganisatie. 02 okt 2021 Terugkijken: Ledenvergadering Sportvisserij Nederland 2021 6317 Op zaterdag 2 oktober vond van 10.30 – 14.30 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland plaats in congrescentrum Papendal nabij Arnhem. Deze vergadering was vanwege corona verschoven van 5 juni naar 2 oktober.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.