HSV Service

PvdD Amsterdam probeert sportvissers opnieuw hak te zetten

9965
25 feb 2016

Opnieuw wil de Partij voor de Dieren (PvdD) sportvissers in Amsterdam dwarsbomen. PvdD-raadslid Van Lammeren wil de verhuur van visrechten aan de Amsterdamse Hengelsportvereniging ter discussie stellen en de hengelsport zo via een omweg een hak zetten.

In de commissievergadering dierenwelzijn van de gemeente Amsterdam stelde Van Lammeren gisteren namens de PvdD voor om de verhuur van visrechten ‘ in de markt te plaatsen’ en ‘een toetsingskader’ te ontwikkelen waarbij eisen worden gesteld aan natuurwaarden en dierenwelzijn. Zo wil de PvdD bewerkstelligen dat andere organisaties aanspraak kunnen maken op de visrechten die de Amsterdamse Hengelsportvereniging (AHV) al 107 jaar zonder problemen huurt.

Hengelsportvereniging zonder viswater is als voetbalclub zonder veld

AHV-voorzitter Paul Kok bracht in de commissievergadering naar voren dat de AHV op goede voet staat met de gemeente en dat de georganiseerde hengelsport zelf ook al lang eisen stelt op de gebieden van dierenwelzijn, handhaving en controle op regels en waterkwaliteit. “De AHV organiseert de sportvisserij in Amsterdam juist op professionele wijze en neemt al jaren haar verantwoording op het gebied van voorlichting, handhaving en visstandbeheer. Zou je de AHV haar visrechten afnemen, dan worden we een voetbalclub zonder velden.” Hij kreeg bijval van CDA-raadslid Diederik Boomsma: “Waarom zou je iets willen repareren dat niet stuk is?” Het CDA ziet dan ook geen enkele reden om mee te gaan in het voorstel van Van Lammeren.

College steunt voorstel niet

Ook wethouder Laurens Ivens heeft in een reactie namens het college van burgemeester en wethouders laten weten niets te zien in dit voorstel. Vorig jaar heeft de overgrote meerderheid van de politieke partijen samen met het college al laten weten niets te voelen voor een totaal visverbod in Amsterdam. Mede naar aanleiding van de toenmalige discussie zijn en worden er al stappen gemaakt om de samenwerking tussen de AHV en de gemeente te verbeteren. Diverse andere politieke partijen hebben gisteren tijdens de commissievergadering al laten weten niet mee te gaan met het voorstel en de lijn van het college te volgen.

Juridische haken en ogen

Ondanks dat de gemeenteraad het niet wil, probeert de PvdD telkens om de sportvisserij de stad uit te krijgen. Nu weer met dit voorstel, waar nogal wat juridische haken en ogen aan zitten. Wettelijk gezien kunnen de visrechten ook niet zomaar bij een vereniging worden weggehaald – een huurder zet je immers ook niet zomaar uit zijn huis. Van Lammeren heeft aangegeven te overwegen om het voorstel nog aan te passen voordat het op 9 maart in de gemeenteraad ter stemming wordt gebracht. De AHV onderneemt samen met de federatie en Sportvisserij Nederland intussen actie om de belangen van de sportvisserij en de 13.000 sportvissers in Amsterdam te behartigen.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.