HSV Service

Leestip: (vis)nieuws uit het IJsselmeergebied

1880
05 mei 2022

Ben jij niet alleen geïnteresseerd in vis, maar ook naar (water)natuur in bredere zin en hebben natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied jouw bijzondere aandacht? Dan is de digitale nieuwsbrief van Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk echt iets voor jou.

In deze periodieke nieuwsbrief – met de toepasselijke naam Nieuws uit het Blauwe Hart – lees je over de stand van zaken rond natuurprojecten en -gebieden zoals de Oostvaardersplassen, de Marker Wadden en de Vismigratierivier.

Lees hier de hele nieuwsbrief

PWN onderzoekt mogelijkheden van een klimaatbuffer in het IJsselmeer

PWN zorgt voor drinkwater in Noord-Holland en maakt daarvoor gebruik van water uit het IJsselmeer. Om dat ook in de toekomst te kunnen doen, kijkt PWN naar de mogelijkheden van een klimaatbuffer in het IJsselmeer. Dit is een waterbekken omringd door een natuurgebied waar natuurlijke processen de ruimte krijgen om het IJsselmeerwater voor te zuiveren. Zo is er altijd een voorraad kwalitatief goed IJsselmeerwater beschikbaar en ontstaan er nieuwe leefgebieden voor planten en dieren. Meer zien en lezen over de plannen voor een klimaatbuffer in het IJsselmeer? Kijk op de site van PWN.

Water Challenges gaan deze zomer naar het IJsselmeergebied

Vorig jaar is vanuit het Nationaal Watertraineeship het samenwerkingsplatform Water Challenges opgezet in opdracht van de Topsector Water. Teams gaan in zo’n challenge aan de slag met een uitdagend watervraagstuk. Een vakjury beoordeelt de inzendingen en het winnende team krijgt een hoofdprijs uitgereikt van 5.000 euro. Dit jaar staan de uitdagingen in het IJsselmeergebied centraal. Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk is één van de initiatiefnemers. Lees hier meer over op onze site.

Consortium onderzoekt effecten van zonneparken op water

We zien steeds vaker zonnepanelen op water als een manier voor duurzame energieopwekking. De effecten op de waterkwaliteit en de biodiversiteit van deze ‘zon op water’ installaties zijn echter nog grotendeels onbekend. Net als de gevolgen voor de ecosysteemdiensten en onze leefomgeving. Het ministerie van EZK heeft Rijkswaterstaat opdracht gegeven om een preverkenning te starten naar de mogelijkheden van zon op water in het IJsselmeergebied. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van Deltares.

21 mei: World Fish Migration Day

Op 21 mei is het Wereldvismigratiedag (WFMD). Wereldwijd wordt er aandacht gevraagd voor het belang van trekvissen en vrij stromende rivieren. Deze internationale dag van evenementen wordt gecoördineerd door de World Fish Migration Foundation. Op Wereldvismigratie dag coördineren organisaties van over de hele wereld hun eigen evenement rond het gemeenschappelijke thema: het verbinden van vissen, rivieren en mensen. Dit jaar draait het allemaal om losbreken. We willen de honderden damverwijderingen vieren die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd en gepland, en vishelden van heinde en verre aanmoedigen om te pleiten voor vrij stromende rivieren, het verwijderen van barrières en de terugkeer van rivieren vol vis! Laten we losbreken!

In het Afsluitdijk Waddencenter worden op 21 mei van 12.00 – 16.00 uur diverse activiteiten georganiseerd voor het hele gezin. Zo is er o.a. een vissenspeurtocht met twaalf kenmerkende vissen die straks door de aanleg van de vismigratierivier in de Afsluitdijk weer vrij kunnen migreren. De kinderen die de speurtocht volbrengen krijgen een verrassing.

Blije vis in het nieuws

De houting stierf aan het begin van de twintigste eeuw uit in de Rijn door een combinatie van factoren, waaronder de slechte waterkwaliteit, overbevissing en obstakels. Na een succesvolle herintroductie in het Duitse deel van de Rijn wordt hij vaker gesignaleerd in ons land. Oplossingen, zoals de aanleg van de Vismigratierivier, zullen de houting verder op weg helpen. Kijk voor meer info op de site van de Vismigratierivier.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.