Verantwoord karper uitzetten met nieuwe richtlijnen

13231
07 jul 2016

Op woensdag 6 juli hebben Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Sportvisserij Nederland hun handtekening gezet onder de ‘Richtlijnen voor uitzet van karper’. Daarmee komt er een landelijke aanpak voor de beoordeling van het uitzetten van karper.

Beoordeling uitzet belangrijk


Zowel de uitzet van vis als de zorg voor een goede waterkwaliteit zijn wettelijk vastgelegd. Het recht om vis uit te zetten is geregeld in de visserijwet. De plicht om te zorgen voor een goede waterkwaliteit is geregeld in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het uitzetten van karper door de sportvisserij kan botsen met de zorg voor een goede waterkwaliteit door de waterbeheerder, omdat karper in bepaalde gevallen een negatief effect kan hebben op de waterkwaliteit.


V.l.n.r.: Albert Vermuë (directeur Unie van Waterschappen), Joop Bongers, directeur Sportvisserij Nederland, Theo van de Gazelle (plaatsvervangend directeur-generaal Rijkswaterstaat).

Om deze strijdigheid op te lossen hebben de waterbeheerders samen met Sportvisserij Nederland gewerkt aan richtlijnen voor de uitzet van karper. Uitgangspunt is het voorkómen van negatieve effecten op waterkwaliteit en om toch ruimte te laten voor uitzetten van karper door hengelsportverenigingen.

Wat staat er in de Richtlijn uitzet karper?


In de richtlijn staat een beslisschema, waarmee het uitzetten van karper vrij eenvoudig getoetst kan worden aan een aantal regels:

  • Afhankelijk van het type water (waterplantengroei en helderheid) geldt er een maximum van 30 tot 100 kilogram karper per hectare voor een na uitzet volgroeid karperbestand;
  • Karper mag na uitzet en groei niet meer dan 20% van het totale visbestand uitmaken;
  • Op stedelijk water mag het huidige uitzetbeleid van hengelsportverenigingen worden voortgezet, mits er geen waterkwaliteitsproblemen zijn die samenhangen met uitzet en mits de historische uitzet aantoonbaar is.

Er is ook een rekenhulp ontwikkeld om te berekenen hoe groot een volgroeid bestand is als gevolg van uitzet. De richtlijn en de rekentool zijn te vinden op de website van Sportvisserij Nederland.

Regionale aanpak is wenselijk


In de richtlijn staat ook beschreven dat het verstandig is om regionale plannen te maken voor karperuitzet. Het doel van een regionale aanpak is dat er binnen een regio voldoende aantrekkelijke karperbestanden aanwezig blijven voor sportvissers en dat er aan de andere kant ook wateren kunnen worden aangewezen waar karperuitzet niet wenselijk is vanwege specifieke natuurwaarden.

Toepassing van de richtlijn uitzet karper


Sportvisserij Nederland, de waterschappen en Rijkswaterstaat roepen alle hengelsportverenigingen op om voortaan de richtlijnen uitzet karper toe te passen. Toepassing van de richtlijn vraagt wel om specifieke kennis. Hengelsportverenigingen kunnen bij de federaties of bij Sportvisserij Nederland meer informatie inwinnen. Meer informatie is te vinden op onze website.

Uitzet van karper belangrijk voor sportvissers


De karper is een sterke en grote vis, en daarom geliefd onder sportvissers. Hij komt op diverse plaatsen in Nederland voor, vaak in lage dichtheden. Voor veel sportvissers is het vangen van een zware karper de ultieme uitdaging. Hengelsportverenigingen willen hieraan tegemoet komen door karpers uit te zetten. Dit gebeurt al sinds de jaren ‘50 van de vorige eeuw.

Uitzet van karper voor de sportvisserij is noodzakelijk omdat de karper slechts op een beperkt aantal plaatsen tot succesvolle voortplanting komt en de karperpopulatie na verloop van jaren ‘uitsterft’ in wateren waar niet meer wordt uitgezet.
Gerelateerde berichten
11 mrt 2016 Waterschap Vechtstromen geeft toestemming karperuitzet 6529 Waterschap Vechtstromen geeft toestemming aan de hengelsportfederaties Groningen Drenthe en Oost Nederland om de komende jaren beperkt karpers uit te zetten in enkele kanalen van het waterschap. Het gaat hierbij om de volgende wateren; Verlengde Hoogeveense Vaart, Kanaal Coevorden-Zwinderen, Oranje Kanaal, Lutter Hoofdwijk en het Ommerkanaal. 02 mrt 2016 Verantwoord vis uitzetten doe je zo 9497 Een duurzame, gezonde en voor sportvissers aantrekkelijke visstand. Dat is het streven van Sportvisserij Nederland. Dit kan worden bereikt door het verbeteren van de waterkwaliteit en de leefomgeving van vissen. Soms is het echter noodzakelijk om vis uit te zetten. 19 dec 2015 Karperuitzet: sieraden voor de Friese Boezem (video) 8531 Het zal de ware sportvisser niet ontgaan zijn; afgelopen zaterdag zijn er wederom prachtige spiegelkarpers uit gezet in de Friese Boezem. 29 apr 2015 Meer karper dankzij de Nachtvis- en Derdehengeltoestemming 5642 De inkomsten uit de verkoop van de Nachtvis- en Derde hengeltoestemming vloeien direct terug in het verbeteren van de mogelijkheden voor de karpervisserij. Zo zijn er hierdoor al de nodige grootschalige karperuitzettingen gerealiseerd. 26 feb 2015 Grote merkactie en karperuitzet Groningen (audio) 7118 Zaterdag 28 februari zullen er op vier plaatsen langs het Noord-Willemskanaal in totaal 240 spiegelkarpers worden uitgezet. De officiële uitzet is om 12.00 uur bij het federatiekantoor Transportweg 13, Tynaarlo. 26 jan 2015 Winterse karperuitzetting trekt veel bekijks (video) 8361 Afgelopen weekend vond onder winterse omstandigheden een grote karperuitzetting plaats in het Amsterdam Rijnkanaal bij Houten. De uitzetting trok veel bekijks en de regionale TV-zender RTV Utrecht maakte een leuk item.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.