Glasaal wijst elkaar de weg (video)

4456
03 nov 2016

Vissen kunnen voor oriëntatie bij hun migratie verschillende prikkels uit de omgeving gebruiken. Van sommige soorten, zoals de zeeprik, is bekend dat zij tijdens hun paaimigratie geurstoffen van soortgenoten gebruiken als aquatische ‘tom-tom’.

Omdat eerdere onderzoeken wezen op het belang van geurstoffen als routekaart voor de aal, hebben Amerikaanse onderzoekers dit verder in kaart gebracht.

In het laboratorium voerde men hierbij met glasaal zgn. twee-keuze testen uit, waarbij in een reeks van experimenten de glasaal kon kiezen uit route A of route B. De keuze voor de glasaal bestond uit twee gescheiden waterstromen, met telkens twee verschillende concentraties ‘waswater’ van soortgenoten.In bakken met water waren daarvoor verschillende dichtheden glasaal gehouden, zodat er verschillende concentraties geurstoffen in de verschillende bakken aanwezig was. De experimenten werden over een wat langere periode uitgevoerd om te zien hoe de glasalen ook na verloop van een aantal dagen zouden reageren op geurstoffen van hun soortgenoten.

De resultaten tonen dat glasalen een duidelijke voorkeur hebben voor water met daarin getransporteerde geurstoffen van soortgenoten. Ook na verloop van een aantal dagen houden de aaltjes deze respons. Zelfs in zeer lage concentraties (circa 10 miljard x verdund) bleken de geurstoffen nog waarneembaar te zijn. Welke geurstof of - stoffen werkelijk dient als prikkel is niet onderzocht.

De glasaaltjes hadden een voorkeur voor hogere concentraties en kunnen zich ook oriënteren in een geurstofpluim met verschillende concentraties, gevolgd door migratie in de richting van de sterkste ‘geurbron’. De resultaten waren aansprekend, maar wel met een slag om de arm: een laboratorium is niet hetzelfde als de praktijkschaal van estuaria en rivieren. Verdieping van kennis over de relatie aal (ook rode aal en schieraal)-geurstoffen-migratie is daarom nodig.

De onderzoekers wijzen op het belang van dergelijk onderzoek om de effectiviteit van vismigratiemaatregelen in het kader van aalherstel te vergroten. Zo is het denkbaar dat glasaal niet aangetrokken wordt tot migratie naar wateren zonder of met zeer lage aantallen aal, ook als de migratievoorzieningen daarvoor wel aanwezig zijn. Uitzettingen zouden dan eerst nodig kunnen zijn om het gebied attractiever te maken voor migrerende glasaal.

Bron: Schmucker et al. (2016). Glass-eel-stage American eels respond to conspecific odor as a function of concentration. Trans. Am. Fish Soc. 145: 712-722
Gerelateerde berichten
23 aug 2016 Stop illegale handel glasaal! 4993 Voor een duurzaam aalbeheer in Europa moet de illegale handel in glasaal naar Azië worden uitgebannen, zegt de Sustainable Eel Group (SEG). Nu verdwijnen jaarlijks tientallen miljoenen jonge palingen naar het verre Oosten, met China als voornaamste bestemming. 03 feb 2016 Vrijwilligers gezocht: aalmonitoring met kruisnet 4417 Doe jij mee in het project 'Samen voor de Aal'? Op 15 februari wordt weer gestart met de kruisnetmonitoring in het kader van het project 'Samen voor de Aal'. Het onderzoek richt zich vooral op glasaal en driedoornige stekelbaars, die vanuit de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en het Haringvliet via sluizen, gemalen en vispassages naar de omliggende watersystemen trekken. 20 okt 2015 Historisch dieptepunt intrek glasaal in 2015 14298 Het gaat al jaren erg slecht met de palingstand in Nederland. Nieuwe cijfers over de intrek van glasaal, jonge paling, geven redenen tot nog meer zorgen: er is een historisch dieptepunt bereikt. 19 sep 2015 Geschiedenis van de glasaaluitzet in Europa 6005 Sinds 2010 worden er in ons land weer miljoenen glasalen uitgezet. Waar komt de praktijk om glasaal uit te zetten vandaan, wat wilde men ermee bereiken en hoeveel heeft die uitzet eigenlijk aan het bestand en de visserij bijgedragen? Het tweede en laatste deel van een historische terugblik in dit uitgebreide Visionair artikel. 16 sep 2015 Glasaal uitzetten heeft geen effect 9745 Sinds 2010 worden er in het kader van het aalherstel in ons land weer miljoenen glasalen uitgezet. Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat 175 jaar glasaaluitzet geen effect heeft gehad op de populatie volwassen alen. 03 nov 2014 Toestand aal nog altijd kritiek 6968 De aalbestanden zitten op een alarmerend laag niveau met een reproductie die slechts 1% tot 5% bedraagt van de aanwas in de jaren ’70, toen het bestand nog gezond was. Striktere beschermingsmaatregelen zijn daarom hard nodig. Dat schrijft de Europese Commissie in een evaluatie van de aalbeheerplannen.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.