Jaarverslag 2021

2999
17 jun 2022

Op de onlangs gehouden algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland werd het jaarverslag 2021 gepresenteerd. Na een boost door corona in 2020 werd de stijgende lijn vorig jaar voortgezet en steeg het aantal VISpashouders met 11.631 tot maar liefst 704.776 aangesloten sportvissers.

Na in 2020 door de uitbraak van de coronapandemie al een uitzonderlijk jaar te hebben meegemaakt, was ook 2021 voor de hengelsport een bijzonder jaar. Door de coronaperikelen bleef sportvissen onverminderd populair en steeg het aantal sportvissers dat bij een hengelsportvereniging is aangesloten met 2,1%.

Deze groei werd ondersteund door promotieactiviteiten en het behoud van leden door de ledenadministratie service. De sportvisserij verstevigde haar netwerk en draagvlak in de samenleving verder dankzij samenwerking met vele partijen op het vlak van onderzoek, waterbeheer, natuur, sport, recreatie en gezondheid.

 

Bijzondere acties

 
Ook kwam Sportvisserij Nederland in actie om minder bedeelde groepen in de samenleving de gelegenheid te bieden om te gaan sportvissen. Dit om van de natuur onder water te genieten, te ontspannen, gezelligheid en sociale contacten te ervaren. Zo werden in Utrecht visactiviteiten georganiseerd voor kansarme jeugd, werd via de stichting Kinderen van de Voedselbank gratis voorlichting en hengelmateriaal verstrekt aan 750 kinderen die graag wilden vissen, en vonden in samenwerking met verzorgingstehuizen verspreid over het land visuitjes voor ouderen plaats.

Met de PI Veenhuizen werd een project gestart om middels sportvissen de re-integratie van gedetineerden in de samenleving te bevorderen. Ook werd overleg en onderzoek gestart om veteranen met PTSS via het sportvissen te helpen.

Gerelateerde berichten
23 mrt 2022 Resultaten extra ledenvergadering (video) 2107 Op zaterdag 19 maart hield Sportvisserij Nederland in Amersfoort een extra ledenvergadering. Daar waren aanpassingen van de statuten en het huishoudelijk reglement aan de orde, om zo te komen tot een onafhankelijk bestuur en een zogenaamd dubbel lidmaatschap van sportvissers. Ook werd een nieuw bestuurslid voor de portefeuille Water/Natuur benoemd. 05 okt 2021 Soepel verlopen Ledenvergadering - verslag en terugkijken (video) 2871 Op 2 oktober vond de jaarvergadering van Sportvisserij Nederland plaats. Vanwege corona was de vergadering naar het najaar verplaatst en was het aantal deelnemers helaas nog beperkt. Belangstellenden konden de vergadering thuis via een live stream volgen. Alle voorstellen van het bestuur werden aangenomen en met de leden werd uitvoerig gesproken over de toekomstige ontwikkeling van de hengelsportorganisatie. 02 okt 2021 Terugkijken: Ledenvergadering Sportvisserij Nederland 2021 6318 Op zaterdag 2 oktober vond van 10.30 – 14.30 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland plaats in congrescentrum Papendal nabij Arnhem. Deze vergadering was vanwege corona verschoven van 5 juni naar 2 oktober. 22 jun 2021 Jaarverslag 2020 online 3254 Het onlangs verschenen jaarverslag van Sportvisserij Nederland over 2020 is een uitgave vol klinkende cijfers. Zo bleek uit landelijk onderzoek (Kantar, 2021) dat het aantal mensen dat één of meerdere keren in het zoete water ging vissen, verdubbelde ten opzichte van 2019.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.