Graskarper: biologische grasmaaier

15 jul 2015

Waterplanten zijn een essentieel onderdeel van een gezond ecosysteem. Teveel waterplanten zijn echter funest voor het watermilieu en de visstand. De graskarper biedt een biologische en goedkope oplossing.

De meeste wateren in Nederland zijn door het terugdringen van de verontreiniging met meststoffen voedselarm en helder geworden. In de waterbodems zitten echter nog altijd veel voedingsstoffen. Deze combinatie leidt ’s zomers in veel wateren tot een sterke waterplantenbegroeiing.

Een teveel aan waterplanten kan tot problemen leiden voor de visstand. Dit in de vorm van grote schommelingen in het zuurstofgehalte, beperking van de leefruimte voor vis en zuurstoftekorten als de waterplanten in het najaar massaal afsterven. Ook in het belang van de waterafvoer, landbouw, scheepvaart en waterrecreatie moeten veel binnenwateren voldoende ‘open’ blijven.

Ecologische 'shock'

Daarom worden de overtollige waterplanten doorgaans één of meer keren per jaar gemaaid. Dit gebeurt in de regel met maaikorven en maai- en veegboten. In ondiepe wateren leidt dit vaak tot een ernstige verstoring van het watermilieu in de vorm van beschadigde vissen en meestal ook een flinke en langdurige daling van het zuurstofgehalte.

Bovendien leidt mechanisch schonen tot een ecologische ‘shock’ in het watermilieu: een helder, plantenrijk water – met de daaraan aangepaste (vis)fauna – verandert door het maaien plotsklaps in een troebel, kaal water. In wateren die zo’n schok krijgen toegediend,
kan zich nooit een evenwichtige visstand ontwikkelen.

Natuurlijke oplossing

Waterplanten kunnen echter vaak ook prima met een natuurlijke en goedkopere methode binnen de perken worden gehouden: door het uitzetten van graskarper. De praktijk heeft – sinds de eerste uitzettingen in ons land in 1973 – uitgewezen dat deze plantenetende vis overmatige plantengroei van zeer lastige, woekerende soorten als waterpest, kroos en draadalg kan terugdringen. Deze uit China afkomstige vis plant zich in ons land niet voort, zodat het risico van plaagvorming is uitgesloten.

Dit betekent ook dat de omvang van de populatie nauwkeurig in de hand kan worden gehouden en er bij een actief en doelmatig beheer
(afhankelijk van de situatie meer of juist minder vissen in een water) geen sprake is van schadelijke neveneffecten voor het milieu. Het voorgaande houdt automatisch in dat graskarper alleen in afgesloten wateren kan worden uitgezet, mits daarvoor uiteraard toestemming is verleend door de watereigenaar en de visrechthebbende.

Gerelateerde berichten
     27 apr 2018 Effecten van de graskarper op de kwaliteit van watersystemen 5911 Na het rapport van Sportvisserij Nederland over Waterplantenbeheer met graskarper (2016) is er een tweede rapport over toepassing van graskarper in Nederland verschenen. Enkele onderzoekers van de Wageningen Universiteit hebben een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit en ecologische effecten van het uitzetten van graskarpers.      27 dec 2017 Zie ginds komt de maaiboot; federatie pakt plaagplanten aan 4471 (Bron: Visionair) Na een lange geschiedenis van watervervuiling door de strokarton- en aardappelmeelfabrieken is, net als in heel Nederland, in Groningen en Drenthe de waterkwaliteit sterk verbeterd. ‘Groene soep’ bestaat niet meer. Vooral de laatste jaren zien we helder water, vaak met doorzicht tot de bodem. Dat heeft gevolgen voor de visstand en dus ook voor de sportvissers.      26 dec 2016 Graskarper als oplossing voor waterplantenproblematiek 5121 De waterplantenproblematiek wordt steeds heviger en urgenter doordat waterschappen en waterbeheerders steeds minder frequent en later in het jaar maaien. Het uitzetten van graskarper is daarom een prima aanvulling om de plantengroei te beteugelen. Dit staat uitvoerig beschreven in het onlangs uitgebrachte rapport ‘Waterplantenbeheer met graskarper’.      26 jul 2016 Meld (overlast) waterplanten bij Hoogheemraadschap Rijnland 2794 De laatste jaren zorgt de toenemende waterplantengroei in viswateren voor problemen bij veel sportvissers. Waterschappen zien deze problemen ook. Het hoogheemraadschap van Rijnland vraagt mensen die recreëren op of aan het water om informatie door te geven over aanwezige waterplanten. Dit kan via een web app. Met de gegevens wil Rijnland de aanwezigheid en groei van waterplanten in kaart brengen.      31 dec 2015 Dit is een test 753 Dit is de inleiding      12 mei 2014 Waterplantenbeheer met graskarpers (video) 7118 In veel wateren zorgt overmatige plantengroei voor problemen en overlast voor sportvissers. Daarom voert Sportvisserij Nederland in samenwerking met een aantal hengelsportverenigingen graskarperproeven uit. Deze hebben als doel om te onderzoeken bij welke graskarperdichtheid waterplanten tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden teruggebracht.      03 apr 2014 200 kilo graskarper uitgezet in America 6004 In samenwerking met Sportvisserij Nederland werd op 1 april 200 kilo graskarper uitgezet in de visvijver van HSV De Put, in America (L). Omstreeks 10:00 uur werden de graskarpers geleverd en gingen vrijwilligers aan de slag om de vissen zo efficiënt mogelijk uit te zetten.      14 okt 2013 Overlast waterplanten in beeld 7112 Een gevarieerde waterplantenbegroeiing duidt op een goede waterkwaliteit. Een teveel aan waterplanten geeft echter problemen voor de vis en de bevisbaarheid van het water.      29 mei 2013 Basiscursus viswaterbeheer 2013 groot succes 5213 De afgelopen maand hebben 64 vrijwilligers van in totaal 32 hengelsportverenigingen deelgenomen aan de nieuwe Basiscursus Viswaterbeheer van Sportvisserij Nederland. Waterplantengroei, aalscholverpredatie en een afnemende productie van vis blijken voor de viswaterbeheerders de grootste uitdagingen.      25 apr 2013 Graskarper in Weert 8518 Afgelopen woensdag is 650 kilo graskarper uitgezet in de IJzeren Man In Weert. De uitzetting vond plaats in een samenwerking tussen HSV Sint Petrus en Sportvisserij Nederland.      25 feb 2013 Onderzoek bestrijding waterplanten gestart 7928 Hydroventuri methode voor bestrijden waterplanten in Houten. Sportvisserij Nederland is kort geleden gestart met een project Waterplantenbeheer. De laatste jaren wordt een sterke toename van de (onder)waterplanten in een groot aantal wateren in Nederland waargenomen.      28 apr 2010 Graskarpers ingezet tegen exotische waterplanten 7459 De Limbrugse gemeente Stein zet graskarpers in om de overlast door waterpest in de roeivijver in het Steinerbos tegen te gaan. Graskarpers komen van oorsprong uit China en waterpest uit Noord-Amerika; hier wordt dus een exotische soort ingezet om een andere exoot te bestrijden.
Labels

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide