Herintroductie van vissoorten

23 feb 2017

Dankzij een gedegen beheer is de kwaliteit van ons viswater de afgelopen decennia sterk verbeterd en zijn diverse vissoorten terug van bijna weggeweest. Veel vissen komen op eigen kracht terug, maar sommige soorten hebben een extra zetje nodig.

De sterk verbeterde waterkwaliteit, het herstel van de natuurlijke leefomgeving en de aanleg van vistrappen zijn cruciale factoren om vissoorten de kans te bieden om zich te herstellen.

Willen vissen die kans kunnen grijpen, dan is het wel noodzakelijk dat er nog voldoende exemplaren van de betreffende soort in het water aanwezig zijn. En dat geldt helaas zeker niet voor alle vissoorten die van nature in Nederland thuishoren. Sommige soorten zijn simpelweg verdwenen. De kans dat zo’n soort uit zichzelf terugkomt – hoe gezond het water ook mag zijn – is klein, zeker als het een afgesloten water betreft.


Zeeforel


In dergelijke situaties – of als gevolg van een ernstige calamiteit zoals een massale vissterfte door een giflozing, riooloverstort of een te lange ijsbedekking – kan het nodig zijn om een van nature voorkomende vissoort te herintroduceren. Zo was de zeeforel nagenoeg uit ons land verdwenen.

Ooit trokken deze salmoniden onze rivieren op om in de kleinste beekjes te paaien, maar het afsluiten van zeearmen en de aanleg van dammen en stuwen deden deze soort de das om. De verbeterde waterkwaliteit, het opheffen van migratiebelemmeringen en de herintroductie van deze soort in het Lauwersmeer doen echter hoop gloren voor de zeeforel.Kwabaal


Een ander succesvol praktijkvoorbeeld is de herintroductie van de kwabaal. Deze bijzondere zoetwaterkabeljauw en vroeger relatief algemene soort, is nu een van de meest bedreigde en zeldzame vissoorten in ons land. Hij komt nog slechts in enkele diepe plassen
voor, maar is uitgestorven in een aantal beken waar hij ooit van nature voorkwam.

Samen met Waterschap De Dommel werkt Sportvisserij Nederland daarom aan de terugkeer van deze unieke vissoort. In de Beerze is de biotoop hersteld en zijn juveniele kwabalen uitgezet. Met succes: bij monitoringen zijnonlangs een drachtig kwabaalvrouwtje én een net afgepaaid vrouwtje aangetroffen.Steur


Ook voor wat betreft de terugkeer van de Atlantische steur zijn de eerste stappen gezet. Deze machtige en uit vrijwel alle grote rivieren van West-Europa verdwenen prehistorische vis, is als onderdeel van het internationale rivierherstel uitgezet in de Waal.

Bij de herintroductie van vissoorten hanteert Sportvisserij Nederland de richtlijnen van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) en de richtlijnen van de European Inland Fisheries Advisory Commision (EIFAC). Die richtlijnen houden onder meer in dat de soort van nature in de regio moet voorkomen, dat de leefomgeving weer geschikt is én dat de oorzaak voor het verdwijnen van de soort is weggenomen.Bron: Hét Visblad - maart 2017

Gerelateerde berichten
     11 mrt 2022 Swimway Vecht: vismigratie in kaart (video) 2851 Waar in de Overijsselse Vecht liggen de belangrijkste migratieknelpunten voor trekvis en hoe is de vismigratie in het gehele riviersysteem – vanaf de bron van de Vecht in Duitsland tot aan de zee en weer terug – te verbeteren? Deze vragen stonden centraal in het Nederlands-Duits onderzoek Swimway Vecht, dat in 2019 startte en onlangs werd afgerond. Het eindrapport bevat leerzame conclusies en laat zien dat er volop perspectief is voor verbetering.      11 mrt 2022 Visuitzet MidWest Nederland 2429 Sportvisserij MidWest Nederland heeft de afgelopen periode op diverse plekken vis uitgezet. Zo zijn in de Hoge vaart, het Valleikanaal en de Eem karpers uitgezet en is recreatieplas het Geestmerambacht een flink aantal bruine forellen rijker.      17 dec 2021 Zeeforellen bereiken Waddenzee 3248 Een van de hoogtepuntjes dit jaar is dat twee van de 67 uitgezette forellen de Waddenzee hebben bereikt. De gezenderde vissen waren uitgezet in de Drentse beken om de migratie tussen de beken, het Lauwersmeer en de Waddenzee te onderzoeken. De vissen werden gevolgd door een netwerk van ontvangers. Een van de visjes is na twee weken Waddenzee gedetecteerd in de Eems-Dollard.      12 nov 2021 Herintroductie zalm in de Roer 4199 De Roer was in vroegere tijden een belangrijke paairivier van de zalm. In 1996 werd in Duitsland gestart met een herintroductieproject, waarbij al snel ook Nederlandse organisaties zich aansloten. Sportvisserij Nederland is middels de Visserij Beheer Commissie Roerdal betrokken bij dit bijzondere project.      07 sep 2021 Samenwerken aan herstel trekvis Rijn 2601 In de Duits-Nederlandse grensregio liep van 2017 tot 2021 het Europese Interreg-project Groen Blauwe Rijn Alliantie. Hierbij is door Sportvisserij Nederland en negen partners uit Duitsland en Nederland gezamenlijk gewerkt aan de grensoverschrijdende ecologische verbindingen, zoals het oplossen van knelpunten in de migratieroutes van trekvissen.      08 apr 2021 150 gezenderde zeeforellen uitgezet (video) 3778 Gisteren werden zo'n 150 gezenderde zeeforellen uitgezet in het Peizerdiep. Onderzoekers van Sportvisserij Nederland en Van Hall Larenstein volgen deze trekvissen nauwgezet totdat ze via het Lauwersmeer naar de Waddenzee zwemmen. De grote vraag: is de trekroute passeerbaar voor deze iconische vissoort?      12 mrt 2021 Onderzoek - visstanden monitoren 3397 Inschatten welke vissoorten ergens voorkomen kan vrijwel elke sportvisser, maar wéten wat er zwemt – en hoe dat visbestand zich in de loop der tijd ontwikkelt – is een kwestie van monitoren. Dat is dan ook precies wat de afdeling Onderzoek & advisering van Sportvisserij Nederland al sinds jaar en dag doet.      17 feb 2021 Forellen in het Lauwersmeer uitgezet (video) 5524 Eerder deze maand is er in het kader van het project Vissen voor Verbinding, maar liefst 800 kilo forel in het Lauwersmeer uitgezet. De vissen zijn losgelaten nabij gemaal Robbengat waar ze zich momenteel dan ook prima laten vangen.      10 jul 2020 Herintroductie vissoorten: haaien, zeeforel, steur en elft 3495 Jaarlijks wordt door Sportvisserij Nederland een groot scala aan visonderzoeken uitgevoerd in heel Nederland, vanaf de Geul tot het Lauwersmeer en in de Noordzee. Dit varieert van kleine onderzoeken en adviezen voor wateren van hengelsportverenigingen tot onderzoeken in provinciale en rijkswateren in samenwerking met water- en natuurbeheerders.      10 jul 2020 Onderzoeken vismigratie - overzicht 3231 Jaarlijks wordt door Sportvisserij Nederland een groot scala aan visonderzoeken uitgevoerd in heel Nederland, vanaf de Geul tot het Lauwersmeer en in de Noordzee. Dit varieert van kleine onderzoeken en adviezen voor wateren van hengelsportverenigingen tot onderzoeken in provinciale en rijkswateren in samenwerking met water- en natuurbeheerders.      25 mrt 2020 Steurvangsten door de jaren heen 4851 Terwijl de visstand in de Nederlandse rivieren sterk is verbeterd en voortdurend hard wordt gewerkt aan het bevorderen van natuurlijke processen en het herstel van een natuurlijke rivierdelta, valt er nog veel winst te behalen. Een aantal karakteristieke riviervissen, waaronder een ware gigant, is nog steeds niet teruggekeerd: Europese steur.      31 mrt 2020 Zeeforel uitgezet in Lauwersmeer en Drentse beken 5116 Afgelopen weekend zijn in het kader van het project Vissen voor Verbinding duizenden zeeforellen uitgezet. In Drentse beken werden jonge zeeforellen (smolts) en broed uitgezet, in het Lauwersmeer werden 1.000 volwassen zeeforellen losgelaten.      24 dec 2019 Houting, kwabaal & rivierprik in Vecht aangetroffen 4732 Afgelopen maanden zijn enkele bijzondere vissoorten aangetroffen in de Overijsselse Vecht, tijdens visserijkundig onderzoek voor het project Swimway Vecht, waaronder houting, kwabaal en rivierprik.      19 nov 2019 Duitse natuurbeschermers boos: Nederland vist zalm weg die nu eindelijk door Haringvliet kan 5098 De Nederlandse overheid moet de visserij met fuiken, staand wantnetten en sleepnetten rond de Haringvlietdam verbieden voor het herstel van trekvissen in de Rijn en de Maas, zoals de zalm. Die oproep doen 24 natuurbeschermings- en sportvisserijorganisaties uit Duitsland, Frankrijk en Zwitserland vandaag in een brandbrief aan de Vaste Kamercommissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.      10 sep 2019 Veel trekvissoorten en plastic aangetroffen in de Waal 3948 Voor het project Groen Blauwe Rijn Alliantie heeft Sportvisserij Nederland vorige week onderzoek gedaan naar trekvis in de Waal. Daarbij werden vier exemplaren van de zeldzame elft, een houting, bot, driedoornige stekelbaars, aal en rivierprik gevangen. Eerder dit jaar kwamen ook al zalm en zeeforel in het net van de ankerkuil terecht.      13 jun 2019 Uitzet elften 4183 Afgelopen week vond voor de twaalfde keer een uitzetting van elftenlarven plaats in de Rijn. Deze actie is inmiddels een traditie; sinds 2008 worden jaarlijks honderdduizenden elftenlarven uitgezet in het kader van de herintroductie van deze soort.      23 mei 2019 Zeldzame vissoorten gevangen op de Waal 6967 Bij een visserijkundig onderzoek op de Waal bij Tiel zijn op donderdag 9 mei onder meer twee jonge zalmen, enkele rivierprikken en een juveniele houting gevangen. Als vangtuig diende de ankerkuil, een historisch vistuig dat meer dan een eeuw geleden veelvuldig gebruikt werd op de Waal. Doel van de studie is de verspreiding van trekvissoorten in de buurt van ‘langsdammen’ in kaart te brengen.      04 sep 2018 Ernstige vissterfte rivier de Geul na mestlozing 9728 De visstand in de kleine rivier de Geul in Limburg is gedecimeerd nadat twee weken geleden uit een gescheurde silo in België mest in het water lekte, melden diverse media. Het Waterschap Limburg spreekt van ernstige milieuschade.      26 jan 2018 Vis terugzetten, niet overzetten 6953 Het overzetten van vis naar een ander water door sportvissers is een praktijk die verboden is. Dit kan namelijk grote nadelige gevolgen hebben voor de bestaande vispopulatie, de overgezette vis en het dupeert andere sportvissers.      21 mrt 2017 Meer steuren gemeld 5343 Een herhaalde oproep in vakblad Visserijnieuws heeft maar liefst vijf nieuwe meldingen van gevangen steuren in de Noordzee opgeleverd. De vangstmeldingen worden momenteel door experts onderzocht, maar afgaande op de foto’s die door de beroepsvissers zijn aangeleverd, zijn het naar alle waarschijnlijkheid allemaal zeldzame Europese Atlantische steuren.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.