Beroepsvisserij

23 feb 2018

Door het schoner wordende water neemt het aantal vissoorten toe, maar de hoeveelheid vis af. Het onttrekken van vis kan hierdoor van steeds grotere invloed op de visstand zijn. In ons land oogsten beroepsvissers op het binnenwater nog steeds aanzienlijke hoeveelheden vis. Sportvisserij Nederland vindt dat de beroepsvisserij onderliggend is en dat zij de visstand, de natuur- én de sportvisserijbelangen niet mag schaden.

Nederland is een waterland. Veel van onze natuur is hierop gebaseerd; zowel onder als boven water – menig watervogel is afhankelijk van de visstand. Een natuurlijke, evenwichtig opgebouwde visstand in onze wateren is daarom van groot belang. Bovendien is een aantrekkelijke visstand van levensbelang voor de sportvisserij.

Meer dan anderhalf miljoen Nederlanders en tienduizenden buitenlanders genieten jaarlijks van de hengelsport. De sportvisserij biedt hen een intense natuurbeleving, vrijheid, ontspanning en avontuur aan of op het water. Nagenoeg de meeste gevangen vis wordt weer voorzichtig teruggezet. De sportvisserij is duurzaam en biedt miljoenen euro’s omzet en duizenden banen in onder meer de hengelsport- en recreatiesector.

Onacceptabel

Nederland telt veel grote wateren die, mits goed ingericht en beheerd, een goede visstand kunnen herbergen. De ‘rente’ hiervan kan worden geoogst. Geringere hoeveelheden vis maken de visstand echter steeds kwetsbaarder voor grootschalige onttrekking door de beroepsvisserij, met overbevissing tot gevolg.


Duurzaamheid en ‘wise use’ zijn soms ver te zoeken, met alle nadelen van dien voor alle betrokkenen: de visstand, de natuur, de sportvisserij en de beroepsvisserij zelf. Voor de hengelsport is dit onacceptabel, en dit zou eigenlijk voor de hele samenleving moeten gelden. Alle sectoren in Nederland moeten duurzaam te werk gaan.

Ook de beroepsbinnenvisserij zou haar milieu- en natuurbelasting moeten reduceren en de ‘input en output’ registreren. De rijksoverheid en waterbeheerders verstrekken echter nog steeds vergunningen die het mogelijk maken om onbeperkt vis te onttrekken. Dit past absoluut niet meer in de eenentwintigste eeuw.


Nieuwe koers

De beroepsbinnenvisserij is qua voedselvoorziening, werkgelegenheid en omzet slechts van beperkt belang – de meeste consumptievis komt uit de viskweek of zeevisserij. Het open water biedt ook onvoldoende ruimte aan de huidige beroepsvissers voor een gezonde bedrijfsvoering en een redelijk, duurzaam vergaard inkomen. Daarom zal moeten worden gewerkt aan uitkoop (met name op het IJsselmeer) en het aanboren van inkomsten uit bijvoorbeeld recreatie, visstandonderzoek of beheer.

Verder dient planmatig te worden bepaald welke ‘rente’ kan worden onttrokken zonder de andere belangen te schaden. Regulering, registratie van vangsten, transparantie, toezicht en handhaving zijn daarbij essentieel. Dit alles vergt een nieuwe koers waarbij overheden, natuur-, sport-, en beroepsvisserijorganisaties gaan samenwerken en duidelijke afspraken maken. Alleen dan is er een mooi toekomstperspectief voor de visstand en alle betrokken partijen.

Bron: Hét Visblad

Gerelateerde berichten
     20 dec 2022 Brasem, terug van nooit weggeweest 2882 De Zuidelijke Randmeren zijn belangrijke en befaamde wateren voor sportvissers uit binnen- en buitenland. Daarnaast vissen twee beroepsvisserijbedrijven op aal en brasem. De hoeveelheid te onttrekken brasem is een voortdurend discussiepunt tussen sport- en beroepsvisserij.      04 okt 2022 Eddy Lammens - een leven in het teken van vis 1993 Bioloog Eddy Lammens (69) gaat na een carrière van 42 jaar in het visonderzoek en -beleid met pensioen. Hij zag de waterkwaliteit de afgelopen decennia ten goede keren, al valt er volgens hem nog wel wat te verbeteren aan de visstand.      10 okt 2022 Fishing for Litter - beroepsvissers vissen de zee schoon 1730 Zou je onder water de bodem van de Noordzee kunnen zien, je zou je kapot schrikken … zo veel rotzooi. Veelal gedumpt door koopvaardijschepen. Beroepsvisser Sander Meijer krijgt al die troep in zijn netten. Vroeger ging het terug de zee in, maar nu vist hij de zee schoon.      03 jun 2022 Juridische zaken in 2021 973 Sportvisserij Nederland heeft juristen in dienst die zowel individuele sportvissers adviseren als hengelsportverenigingen en federaties. Geadviseerd werd onder meer over de bescherming van viswateren en het aquatisch milieu. Daarnaast worden cursussen gegeven op gebied van controle en handhaving.      11 feb 2022 Uitspraak Raad van State verandert situatie Biesbosch niet 2184 De recente uitspraak van de Raad van State heeft in de praktijk geen gevolgen voor de visserij in de Biesbosch. Dit geldt zowel voor de sportvisserij als de beroepsvisserij met de zegen. Wel zijn dit jaar op basis van een eerdere uitspraak beperkingen in de schriftelijke toestemmingen (vergunningen) van de beroepsvissers opgenomen ten aanzien van snoek en baars en de periode waarin gevist mag worden.      28 jun 2021 Resultaten visserijkundig onderzoek Zuidelijke Randmeren (video) 2076 Sportvisserij Nederland en Sportvisserij MidWest Nederland voeren samen met de twee beroepsvissers van de Zuidelijke Randmeren (Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw) een groot, vierjarig visstandonderzoek uit op deze wateren.      16 apr 2021 Forse beperking brasemvisserij op IJsselmeer en Markermeer 3278 Minister Carola Schouten (LNV) heeft begin april besloten de brasemvisserij op het IJsselmeer en Markermeer voor de beroepsvisserij te beperken tot twee zegendagen per vergunninghouder. Deze forse beperking gaat in voor het visseizoen 2021-2022.      15 jan 2021 Paling blijft zorgenkind 6866 Hoewel in de media regelmatig berichten opduiken dat de palingstand zich zou herstellen, is niets minder waar. Recente cijfers van de Internationale Raad voor Onderzoek van de Zee (ICES) tonen aan dat de toestand van de aal kritiek blijft en herstel nog zeker tientallen jaren kan gaan duren.      04 sep 2020 Verstandig vissen op het Markermeer, IJmeer én IJsselmeer 9432 Door verschillende oorzaken staan de visstand en de natuurwaarden in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer al jarenlang onder druk. Tegelijkertijd wordt er door diverse organisaties gewerkt aan het ecologisch herstel van het grootste zoetwatermeer van Nederland. Met het project ‘Verstandig vissen’ wordt een belangrijke stap gezet om tot een verantwoorde en duurzame visserij te komen.      11 jun 2020 Waar verblijft de brasem in de randmeren? 4379 Om meer zicht te krijgen op de brasempopulatie in de Zuidelijke Randmeren (Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw) onderzoeken Sportvisserij Nederland en Sportvisserij MidWest Nederland de migratie van deze vissoort in het gebied. Het onderzoek moet bijdragen aan duurzame vangstquota op brasem voor de beroepsvisserij.      22 nov 2019 Update Onderzoek Zuidelijke Randmeren (video) 3531 In oktober is gestart met het tweede –van het in totaal vier jaar durende- onderzoek door sport- en beroepsvisserij om inzicht te krijgen in de visstand op de Zuidelijke Randmeren. Op verschillende plekken is met sleepnetten (de zogenaamde zegen) op o.a. brasem en blankvoorn gevist.      19 nov 2019 Duitse natuurbeschermers boos: Nederland vist zalm weg die nu eindelijk door Haringvliet kan 5012 De Nederlandse overheid moet de visserij met fuiken, staand wantnetten en sleepnetten rond de Haringvlietdam verbieden voor het herstel van trekvissen in de Rijn en de Maas, zoals de zalm. Die oproep doen 24 natuurbeschermings- en sportvisserijorganisaties uit Duitsland, Frankrijk en Zwitserland vandaag in een brandbrief aan de Vaste Kamercommissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.      26 sep 2019 Vervolg visstand onderzoek Zuidelijke Randmeren 3367 Sport- en beroepsvisserij starten maandag 7 oktober met het tweede jaar van het vierjarige onderzoek naar de visstand op de Zuidelijke Randmeren. Twee weken lang vist men met de zogenaamde zegen (sleepnet) op het Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw.      10 jul 2019 Themadag terugblik: discussie beroepsvisserij 6151 Eén van de onderwerpen tijdens de landelijke themadag 'Toekomst van de sportvisserij' op 22 juni in Papendal ging over de relatie sport- en beroepsvisserij. Die dag gingen sport- en beroepsvissers met elkaar in discussie. Deze sessie is inmiddels uitgewerkt en er is een video van gemaakt.      14 mei 2019 Programma Themadag Toekomst sportvisserij bekend! 4505 Op zaterdag 22 juni organiseert Sportvisserij Nederland in het congrescentrum Papendal bij Arnhem een speciale themadag 'De toekomst van de sportvisserij'. Die dag komen 250 bestuurders, vrijwilligers en sportvissers bij elkaar. Iedereen is welkom, maar schrijf je wel op tijd in.      07 mei 2019 Emotiemaatschappij 5428 Het is moeilijk voor te stellen dat het wereldwijde web pas 25 jaar bestaat. In nog geen kwart eeuw tijd is nagenoeg iedereen via glasvezelkabels en op grond van netwerk-protocollen met elkaar verbonden. Wat dat met sportvissen te maken heeft? Marco Kraal licht toe...      25 apr 2019 Experiment Zuidelijke Randmeren leeft onder sportvissers 4461 Vier jaar lang geen pootvis wegvangen uit de Zuidelijke Randmeren, maar onderzoek doen naar de visstand: wat levert dat op? Op donderdag 11 april kregen sportvissers ruim tijd voor vragen en antwoorden én werden de eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd.      02 apr 2019 Informatieavond onderzoek Zuidelijke Randmeren 2873 De beroepsvisserij en sportvisserij op de zuidelijke randmeren zijn sinds het najaar van 2018 bezig met een uniek experiment. Vier jaar lang vissen beroepsvissers op deze wateren alleen met fuiken op aal; met hun sleepnetten (de zogenaamde zegen) vissen ze alleen op brasem en blankvoorn in samenwerking met de sportvisserij ten behoeve van monitoring voor het experiment. Alle gevangen vis wordt direct na meting teruggezet.      08 mrt 2019 Schriftelijke toestemming beroepsvisser ingetrokken na stroperij 19433 Zojuist is bekend geworden dat Staatsbosbeheer de geldende schriftelijke toestemming van een beroepsvisser uit Hardinxveld-Giessendam met onmiddellijke ingang heeft ingetrokken.      01 mrt 2019 Loowaard verboden voor Komen 5998 De beroepsvissers Komen mogen niet vissen in de Loowaard te Loo bij Duiven. Het Gerechtshof Arnhem heeft hen in het ongelijk gesteld nadat ze hoger beroep hadden ingesteld tegen eenzelfde uitspraak van de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland in Arnhem.      05 feb 2019 Topvangsten in het IJsselmeer verklaard 16406 IJsselmeervissers hebben vorig jaar topvangsten behaald op het IJsselmeer. Er is ruim honderd ton méér zoetwatervis (met name paling en snoekbaars) gevangen, terwijl de algehele trendgegevens laten zien dat het niet goed gaat met de visstand in het IJsselmeergebied. Hoe is dit te verklaren? Jaap Quak, projectmanager IJsselmeer bij Sportvisserij Nederland, geeft uitleg.      31 jan 2019 Urker beroepsvisser opgepakt voor visstroperij 7437 In de haven van Urk is een illegale IJsselmeervisser opgepakt door de waterpolitie en de NVWA. Toen hij werd aangehouden, had hij vis bij zich die waarschijnlijk afkomstig was uit illegaal geplaatste netten, zonder merktekens.      30 jan 2019 Tweede Kamer wil visserijmaatregelen rond Haringvlietsluizen 5122 De Tweede Kamer heeft Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd om tot concrete maatregelen te komen om ongestoorde vismigratie van en naar het Haringvliet mogelijk te maken. Een Kamermeerderheid stemde op 29 januari 2019 voor een door D66 ingebrachte motie over visserijmaatregelen rond de Haringvlietsluizen.      11 jan 2019 Samen vissen, samen beheren 8534 Tussen sport- en beroepsvissers schuurt het nogal eens. Toch zijn er wateren waar sinds jaar en dag constructief wordt samengewerkt tussen ‘sport’ en ‘beroep’. Het Volkerak-Zoommeer is daar een goed voorbeeld van.      29 okt 2018 Sportvisserij verankerd in meerjarenplan Western Waters 3984 Het Europees Parlement heeft eind vorige week een aantal belangrijke aanpassingen bij het meerjarenplan voor de Western Waters aangenomen. Deze pakken goed uit voor de sportvisserij.      26 okt 2018 Unieke samenwerking sport- en beroepsvisserij voor betere visstand op Zuidelijke Randmeren 6491 De beroepsvissers en sportvisserij op de zuidelijke randmeren gaan de komende vier jaar een uniek experiment uitvoeren. Vertegenwoordigers van beide partijen hebben daarvoor vandaag een overeenkomst ondertekend in Putten. Kern van de afspraken is dat vier jaar lang in de betreffende meren niet met sleepnetten (de zogenaamde zegen) op brasem en blankvoorn gevist wordt en een periodieke monitoring van de visstand plaatsvindt.      09 okt 2018 2 beroepsvissers Oosterschelde geverbaliseerd 5546 Recent hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de Oosterschelde een zeer grote hoeveelheid van 87 stuks aalvistuigen aangetroffen waarmee in deze periode niet mag worden gevist.      20 sep 2018 Akkoord over duurzame visserij IJsselmeer 5041 Een toekomstbestendige en duurzame IJsselmeervisserij, waarbij het herstel en behoud van de visstand bepalend is voor de hoeveelheid vis die gevangen mag worden. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft hierover overeenstemming bereikt met beroepsvissers, Sportvisserij Nederland, betrokken provincies, Vogelbescherming, Rijkswaterstaat en stichting Het Blauwe Hart.      20 aug 2018 Paling onder druk door verborgen miljoenenhandel (video) 16579 Dat het met de paling beter gaat is een fabel. De vis, die al sinds 2010 op de Rode Lijst staat, staat nog steeds onder druk. Een onderbelicht, hardnekkig probleem is het grootschalig wegvangen van glasaal (jonge paling) door stropers. De Duitse journalist Marcus Pfeil zocht haarfijn uit hoe dat werkt.      26 apr 2018 Juridische stand van zaken 5537 Om de belangen van de sportvisserij te behartigen, wordt er regelmatig een beroep gedaan op de juristen van Sportvisserij Nederland. Hieronder bespreken we kort een aantal zaken om aan te geven wat er momenteel op juridisch vlak speelt.      06 apr 2018 Update: ontheffing zegenvisserij Klop weer ingetrokken 15435 Op woensdag 4 april is door de NVWA bij visserijbedrijf Klop een controle uitgevoerd. Ter plaatse is vastgesteld dat het visserijbedrijf aan het vissen was met de zegen in water waarvoor het geen toestemming had gekregen. Hierdoor was er sprake van illegale visserij.      06 apr 2018 Aanpak visserij IJsselmeer 5605 De situatie van de visstand op het IJsselmeer is sinds 2012, ondanks alle inspanningen, niet verbeterd. Minister Carola Schouten van LNV moet daarom nu de regie nemen en op zeer korte termijn komen met een duurzame oplossing. Dat zeiden diverse Tweede Kamerleden tijdens het Algemeen Overleg visserij.      05 apr 2018 Voorlopige voorziening afgewezen, beroepsvisser betrapt 10792 De rechtbank van Breda heeft de voorlopige voorziening die Sportvisserij Zuidwest Nederland had aangevraagd afgewezen. Dit betekent dat Visserijbedrijf Klop tot en met 7 april een ontheffing heeft om door te vissen met de zegen. Wat hij tijdens de rechtszaak deed in een gebied waar hij op dat moment niet mocht vissen.      30 mrt 2018 Ontheffing zegenvisserij verleend 24850 Het ministerie van LNV heeft een ontheffing verleend aan visserijbedrijf Klop om in de eerste week van april nog met de zegen te vissen. Hierdoor is het mogelijk dat je in het Benedenrivierengebied beroepsvissers op het water bezig ziet terwijl dit op grond van artikel 6 van het Reglement voor de binnenvisserij niet is toegestaan.      26 mrt 2018 Beroepsvisserij onder de loep in Andere Tijden 4699 Het geschiedenisprogramma Andere Tijden dook vorige week in de wereld van de beroepsvisserij. De uitzending geeft een interessant kijkje in de wereld van de vissers, waarbij ze zelf ook uitgebreid aan het woord komen en toegeven zich niet altijd aan de regels te houden. Of, zoals een beroepsvisser in de docu zegt: "We waren de boel op grote schaal aan het flessen".      23 feb 2018 Dossier: beroepsvisserij 10145 Door het schoner wordende water neemt het aantal vissoorten toe, maar de hoeveelheid vis af. Het onttrekken van vis kan hierdoor van steeds grotere invloed op de visstand zijn. In ons land oogsten beroepsvissers op het binnenwater nog steeds aanzienlijke hoeveelheden vis. Sportvisserij Nederland vindt dat de beroepsvisserij onderliggend is en dat zij de visstand, de natuur- én de sportvisserijbelangen niet mag schaden.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.