Belangenbehartiging

22 mrt 2018

Het hoofddoel van Sportvisserij Nederland is het behartigen van de sportvisserijbelangen. Daarbij is de sportvisser het uitgangspunt. Dit komt erop neer dat hij of zij mag vissen, bij het viswater kan komen en dat er vis te vangen is.

In principe vallen alle werkzaamheden van Sportvisserij Nederland onder de noemer ‘belangenbehartiging’. Dit doen we samen met de hengelsportfederaties en -verenigingen. Bijvoorbeeld door de sportvissers een betaalbare VISpas aan te bieden waarmee in meer dan 80 procent van het Nederlandse water naar hartenlust kan worden gevist. Ook werken we aan een gezonde en voor sportvissers aantrekkelijke visstand. Een visstand die natuurlijk moet kunnen worden bevist. Het verbeteren van de toegankelijkheid en bevisbaarheid van het water vormt eveneens een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.

Politieke lobby

Belangenbehartiging in de meer traditionele zin van het woord is het beïnvloeden van beleid en politiek. Daarom onderhouden we contacten met allerlei overheden, bestuurders en ambtenaren, en brengen we het maatschappelijke en economische belang van de sportvisserij onder de aandacht van deze beleidsmakers. Het lobbywerk in Den Haag blijft meestal buiten de publiciteit, maar is belangrijk en draagt bij aan het tot stand komen van voor de sportvisserij gunstige wet- en regelgeving. Ook op provinciaal en gemeentelijk niveau is de georganiseerde sportvisserij actief aan het lobbyen voor de hengelsport. Fred Bloot, adjunct-directeur van Sportvisserij Nederland en president van de European Anglers Alliance, pleit in het Europarlement voor de hengelsport.

Internationaal

De inspanningen voor een bloeiende sportvisserij blijven niet beperkt tot binnen onze landsgrenzen. Zo is Sportvisserij Nederland aangesloten bij de European Anglers Alliance (EAA). Deze sportvisserijorganisatie is een internationaal samenwerkingsverband van hengelsportorganisaties uit verschillende Europese landen. De EAA vertegenwoordigt maar liefst 23 miljoen sportvissers en werkt in Brussel aan een sportvisserijvriendelijk Europa. Belangrijke onderwerpen waar de EAA zich mee bezighoudt zijn de bescherming van de zeebaars, het tegengaan van aalscholveroverlast en het bestrijden van visvermalende waterkrachtcentrales. Sportvisserij Nederland is een belangrijke EAA-partner en levert zelfs de voorzitter.

Samenwerken

Van een geheel andere orde – maar zeker niet minder belangrijk – is de samenwerking van Sportvisserij Nederland met organisaties zoals waterschappen en natuur- en milieuorganisaties. Door samen te werken in projecten als het Droomfonds Haringvliet, worden krachten gebundeld en de lobby versterkt. Sportvisserij Nederland kan haar kennis op het gebied van visstand en waterbeheer effectief inzetten en daarmee de belangen van de sportvisserij goed verankeren. Ook het lidmaatschap van sportkoepel NOC*NSF dient om de maatschappelijke positie van de hengelsport te verstevigen en de mogelijkheden voor de sportvissers te verruimen. 
Gerelateerde berichten
     10 jun 2023 ALV 2023 - kort verslag 1873 Zaterdag 10 juni is in een goede en open sfeer de Algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland gehouden in Sportcentrum Papendal.      17 mei 2023 Fishfluencers komen bijeen bij Sportvisserij Nederland 2073 Zaterdag 13 mei werd de allereerste fishfluencer bijeenkomst georganiseerd. Een leuke dag die in het teken stond van de kennismaking met een aantal van de meest prominente vis-gerelateerde influencers van Nederland.      27 feb 2023 15 maart verkiezingen - ga stemmen en kies bewust! 5129 Op woensdag 15 maart vinden de waterschaps- en provinciale verkiezingen plaats. Die zijn voor jou als sportvisser van belang omdat je voor je hobby direct afhankelijk bent van de inrichting en het beheer van het water. Ga daarom stemmen en informeer je goed over de partijen, hun programma’s en de kandidaten in jouw waterschap.      23 jan 2023 Sportvisserijtellingen Friesland en Lauwersmeer: vrijwilligers gezocht 2176 Binnenkort starten Sportvisserij Fryslân, Sportvisserij Groningen Drenthe en Sportvisserij Nederland met sportvisserij-tellingen en interviews onder sportvissers. Dit doen we om het gebruik van het viswater en de visstand inzichtelijk te krijgen – belangrijke informatie voor onze belangenbehartiging. We zijn op zoek naar vrijwilligers die een handje willen helpen met de kanttellingen in Friesland en het Lauwersmeergebied.      09 dec 2022 Fred Bloot herkozen als EAA-president 1405 Bij de algemene ledenvergadering van de European Anglers Alliance (EAA) in Hamburg is Fred Bloot onlangs herkozen als voorzitter. Daarmee gaat de adjunct-directeur van Sportvisserij Nederland zijn vierde termijn in en zal hij ook in de komende drie jaar de functie van EAA-president vervullen.      03 jun 2022 Juridische zaken in 2021 1010 Sportvisserij Nederland heeft juristen in dienst die zowel individuele sportvissers adviseren als hengelsportverenigingen en federaties. Geadviseerd werd onder meer over de bescherming van viswateren en het aquatisch milieu. Daarnaast worden cursussen gegeven op gebied van controle en handhaving.      13 mei 2022 Europese erkenning sportvisserij 1603 Dit voorjaar organiseerde de European Anglers Alliance (EAA) het Recfish forum. Bij deze bijeenkomst voor Europarlementariërs werden de voordelen en uitdagingen van het opnemen van de zoute sportvisserij in het gemeenschappelijke visserijbeleid besproken.      18 mrt 2022 Vacature: Beleidsadviseur Public Affairs 2737 Voor de afdeling Belangenbehartiging kijkt Sportvisserij Nederland uit naar een enthousiaste en gemotiveerde Beleidsadviseur Public Affairs (32-36 uur).      21 sep 2021 Specialistenorganisatie SNB wordt VNR 2543 De Snoekstudiegroep Nederland België (SNB) heet vanaf 1 januari 2022 Vereniging Nederlandse Roofvissers (VNR), dé belangenvereniging voor de Nederlandse roofvisser. Dat is besloten tijdens de extra algemene ledenvergadering op 11 september jl. De naamsverandering is één van de maatregelen die wordt genomen om de vereniging toekomstbestendiger te maken.      20 sep 2021 Cursus Controle Visdocumenten: schrijf je nu in! 2719 Heb jij een passie voor het controleren van visdocumenten op jouw verenigingswater en wil jij je als vrijwilliger en ambassadeur verder ontwikkelen samen met je controleteam? Geef je dan op voor de gratis Cursus Controle Visdocumenten van Sportvisserij Nederland.      22 jun 2021 Jaarverslag 2020 online 3154 Het onlangs verschenen jaarverslag van Sportvisserij Nederland over 2020 is een uitgave vol klinkende cijfers. Zo bleek uit landelijk onderzoek (Kantar, 2021) dat het aantal mensen dat één of meerdere keren in het zoete water ging vissen, verdubbelde ten opzichte van 2019.      06 apr 2021 25 projecten en €117.330 subsidie 633 In 2020 heeft Sportvisserij Nederland €117.330 subsidie toegekend aan in totaal 25 projecten die hengelsportverenigingen- en federaties hebben ingediend. De financiële bijdrage uit het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden stimuleert de aanleg van voorzieningen die de hengelsport en de visstand een boost geven.      03 mrt 2021 Gemeenteraadsverkiezingen 2022 - meld je aan voor de lokale sportcampagneteams! 1782 Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ook voor de (hengel)sport een belangrijk moment, want de keuzes van de nieuwe gemeentebesturen hebben invloed op het lokale sport- en beweegaanbod. Daarom zijn we op zoek naar sportliefhebbers met gevoel voor politiek die als vrijwilliger de lokale sportcampagne in hun gemeente willen opzetten.      10 feb 2021 Verkiezingen - partijen over sportvisthema's 13166 Op woensdag 17 maart vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Deze zijn ook voor de hengelsport van belang. In dit artikel zoomen we in op de invloed van de politiek op de sportvisserij en leggen we de partijen langs de meetlat.      14 okt 2020 Tweede Kamer buigt zich over visserijvrije zones 3342 Sportvisserij Nederland is blij met het voornemen van minister Schouten (LNV) om visserijvrije zones in te stellen bij de grote intrekpunten op zoet-zoutovergangen bij vismigratievoorzieningen. Het aangekondigde sportvisserijverbod tot 250 meter rondom deze voorzieningen in de binnenwateren is echter volstrekt disproportioneel.      06 aug 2020 Loodverbod viswedstrijd Westkapelle voorkomen 3590 Mede dankzij de inzet van Sportvisserij Nederland heeft Rijkswaterstaat in 2019 niet handhavend opgetreden tegen het gebruik van lood bij een viswedstrijd in Westkapelle. In een recente hoorzitting heeft de rijksdienst nu ook het bezwaar van Stichting Gezond Water tegen dat besluit naast zich neergelegd.      03 aug 2020 Visstoepen aan het Haringvliet vernieuwd en verbeterd 3116 Mede dankzij de inzet van Sportvisserij Nederland en de gemeente Hellevoetsluis zijn onlangs tien visstoepen aan het Haringvliet verstevigd en opgeleverd.      09 jul 2020 85.000e online VISpas besteld 4556 Dankzij het mooie lenteweer en omdat vissen tijdens de coronacrisis mogelijk bleef, ligt de verkoop van nieuwe VISpassen dit jaar hoger dan ooit.      11 jun 2020 Waar verblijft de brasem in de randmeren? 4467 Om meer zicht te krijgen op de brasempopulatie in de Zuidelijke Randmeren (Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw) onderzoeken Sportvisserij Nederland en Sportvisserij MidWest Nederland de migratie van deze vissoort in het gebied. Het onderzoek moet bijdragen aan duurzame vangstquota op brasem voor de beroepsvisserij.      01 mei 2020 Videopresentatie 2e jaar visstandonderzoek Zuidelijke Randmeren 5456 Sportvisserij Nederland en Sportvisserij MidWest Nederland voeren samen met de twee beroepsvissers van de Zuidelijke Randmeren (Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw) een groot, vierjarig visstandonderzoek uit op deze wateren. Van 2018 t/m 2022 wordt niet met sleepnetten (de zogenaamde zegen) op brasem, kolblei en blankvoorn gevist en wordt de visstand periodiek gemonitord.      08 jan 2020 Sportvisserij in beeld bij gemeenten 2850 Sportvisserij Nederland heeft eind 2019 samen met vijf federaties deelgenomen aan aan de Nationale Kennisdag gemeentelijke Buurtsportcoaches in Den Bosch. Dit omdat eerder bleek dat veel zogenaamde buurtsportcoaches van gemeenten de hengelsport nog nauwelijks kennen.      19 dec 2019 Cursus Controle Visdocumenten: schrijf je in 2596 Heb jij passie voor het controleren van visdocumenten op jouw verenigingswater? Wil jij je als vrijwilliger en ambassadeur verder ontwikkelen en samen met je controleteam hiervoor inzetten? Geef je dan op voor de gratis Cursus Controle Visdocumenten van Sportvisserij Nederland.      27 nov 2019 Sportvisserij verwelkomt nieuwe Eurocommissaris visserij 2988 De toekomst van de Europese sportvisserij is in zeer goede handen bij de nieuwe Eurocommissaris voor visserij, Virginijus Sinkevicius. Dat concludeert adjunct-directeur Fred Bloot van Sportvisserij Nederland en president van de European Anglers Alliance (EAA) na een uitvoerig kennismakingsgesprek met de Litouwse politicus.      05 nov 2019 CDA: Sportvisserij verdient volwaardige positie in Europa 2309 CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik steunt de roep van de European Anglers Alliance (EAA) om een volwaardige positie van de hengelsport binnen het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). Daarmee komt een formele erkenning van de hengelsport als zelfstandige sector een flinke stap dichterbij.      14 mei 2019 Programma Themadag Toekomst sportvisserij bekend! 4581 Op zaterdag 22 juni organiseert Sportvisserij Nederland in het congrescentrum Papendal bij Arnhem een speciale themadag 'De toekomst van de sportvisserij'. Die dag komen 250 bestuurders, vrijwilligers en sportvissers bij elkaar. Iedereen is welkom, maar schrijf je wel op tijd in.      07 mei 2019 Emotiemaatschappij 5481 Het is moeilijk voor te stellen dat het wereldwijde web pas 25 jaar bestaat. In nog geen kwart eeuw tijd is nagenoeg iedereen via glasvezelkabels en op grond van netwerk-protocollen met elkaar verbonden. Wat dat met sportvissen te maken heeft? Marco Kraal licht toe...      02 apr 2019 Informatieavond onderzoek Zuidelijke Randmeren 2927 De beroepsvisserij en sportvisserij op de zuidelijke randmeren zijn sinds het najaar van 2018 bezig met een uniek experiment. Vier jaar lang vissen beroepsvissers op deze wateren alleen met fuiken op aal; met hun sleepnetten (de zogenaamde zegen) vissen ze alleen op brasem en blankvoorn in samenwerking met de sportvisserij ten behoeve van monitoring voor het experiment. Alle gevangen vis wordt direct na meting teruggezet.      21 mrt 2019 NOC*NSF kennisdag sport bij Sportvisserij Nederland 2478 Tientallen bondsdirecteuren en -medewerkers kwamen maandag vanuit het hele land naar Sportvisserij Nederland voor een kennisdag van NOC*NSF. Deze dag vindt eens per kwartaal plaats en heeft tot doel om sportbonden bij te praten over actuele ontwikkelingen. Sportvisserij Nederland had de eer om deze eerste editie van 2019 gastheer te zijn.      28 feb 2019 Waterschapsverkiezingen 20 maart (video) 8961 Op woensdag 20 maart vinden de waterschapsverkiezingen plaats. De sportvisserij is rechtstreeks afhankelijk van de inrichting en het beheer van het water, dus deze verkiezingen zijn voor jou als sportvisser extra van belang.      29 okt 2018 Sportvisserij verankerd in meerjarenplan Western Waters 4053 Het Europees Parlement heeft eind vorige week een aantal belangrijke aanpassingen bij het meerjarenplan voor de Western Waters aangenomen. Deze pakken goed uit voor de sportvisserij.      11 sep 2018 Cursus Controle Visdocumenten, ook in jouw regio! 4592 Heb jij passie voor het controleren van visdocumenten op jouw verenigingswater? Wil jij hierin je als vrijwilliger ontwikkelen en samen met je controleteam hiervoor inzetten? Geef je dan op voor de gratis Cursus Controle Visdocumenten van Sportvisserij Nederland.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.