Organisatieontwikkeling hengelsport

18 jun 2021

Twee jaar geleden, in 2019, heeft het bestuur van Sportvisserij Nederland opdracht gegeven aan twee externe adviseurs om mogelijkheden aan te geven hoe de hengelsportorganisatie -met name de ondersteunende organisaties Sportvisserij Nederland en de federaties- toekomstbestendig, meer slagvaardig, daadkrachtig en efficiënter te maken.

Doel is om ook de komende jaren in een snel veranderende maatschappij zo goed mogelijk de belangen van de sportvissers en de hengelsportverenigingen te kunnen dienen. Hun eerste advies met mogelijke scenario’s is op 5 juni aan het landelijk bestuur gepresenteerd.

Besloten is deze mogelijke scenario’s voor iedereen in de hengelsport openbaar te maken, zodat hierover breed met elkaar van gedachten kan worden gewisseld om uiteindelijk tot concrete acties te komen.

-> Download hier de volledige presentatie (.PDF)

Mogelijke scenario’s

 
De twee externe adviseurs - Marjan Olfers (hoogleraar Sport en Recht) en Jan Has (organisatie adviseur) - hebben de afgelopen twee jaar ondanks corona vele gesprekken gevoerd met bestuurders en medewerkers van federaties en Sportvisserij Nederland en met bestuurders van een vijftigtal hengelsportverenigingen.


Op basis van deze uitgebreide informatie hebben zij hun mogelijke scenario’s voor een toekomstbestendige, slagvaardige, daadkrachtige en efficiëntere hengelsportorganisatie opgesteld.

Uw mening is van groot belang

 
Door het bestuur van Sportvisserij Nederland is aan de externe adviseurs gevraagd om de komende twee maanden over de mogelijke scenario’s (PDF) in overleg te gaan met bestuurders en medewerkers van federaties, hengelsportverenigingen en Sportvisserij Nederland. Om toelichting te geven en vragen te beantwoorden en om reacties, draagvlak, wijzigingen en aanvullingen op te halen.

Op basis hiervan zullen zij het landelijk bestuur dan eind augustus adviseren over de meest reëel te zetten eerste stap(pen). Hierna is het aan het landelijk bestuur om hiertoe -indien mogelijk- een voorstel te doen aan de ledenvergadering van Sportvisserij Nederland op 2 oktober.

Houd uw agenda vrij

 
Om zoveel mogelijk mensen -ondanks de vakantieperiode en corona- te kunnen bereiken worden diverse digitale sessies georganiseerd. De ervaringen hiermee zijn erg positief. Voor deze sessies worden komende week per mail uitnodigingen verstuurd, waarna belangstellenden zich kunnen aanmelden.

Deze sessies zijn:

  • voor bestuurders van de federaties en specialistenorganisaties op maandag 5 juli en donderdag 15 juli (19.30 – 22.00 uur);
  • voor bestuurders van hengelsportverenigingen op donderdag 8 juli en dinsdag 13 juli (19.30 – 22.00 uur);
  • voor medewerkers van federaties en Sportvisserij Nederland op maandag 5 juli en donderdag 15 juli (14.00 – 17.00 uur).
Voor bestuurders van hengelsportverenigingen zullen, als corona dit toelaat, half augustus ook nog regionaal enkele live sessies worden georganiseerd. Daarnaast zal nog per federatie (voor hun bestuurders en medewerkers) een aparte afspraak worden gemaakt.

Vragen of reacties


Mocht u nu al vragen hebben of reactie willen geven dan kan dit via info@sportvistoekomst.nl. Reacties zullen worden meegenomen en vragen zullen zo snel mogelijk worden beantwoord.

Zoveel mogelijk deelname aan de sessies wordt zeer op prijs gesteld. We zien er naar uit om u weer te zien en samen te spreken over dit belangrijke onderwerp: op weg naar een (nog) betere hengelsportorganisatie!
Gerelateerde berichten
     18 apr 2024 Update vorming één slagvaardige en toekomstige organisatie 470 Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland op donderdag 7 maart is unaniem en met veel enthousiasme besloten om een slagvaardige en toekomstbestendige organisatie te gaan vormen.      07 jul 2023 Vertegenwoordiging Sportvissers gaat aan de slag 2327 De Vertegenwoordiging Sportvissers is onlangs opgericht om een brug te slaan tussen de sportvisser en het bestuur van Sportvisserij Nederland. Op basis van de input van de achterban zal de vertegenwoordiging het bestuur adviseren en meedenken en -beslissen over het beleid van de georganiseerde hengelsport. Sander van Kooten heeft zitting in dit nieuwe orgaan en licht toe hoe hij en de andere vertegenwoordigers de belangen van de 670.000 VISpashouders willen behartigen.      27 jun 2023 Onderzoek toekomst sportvisserij 1408 Het Mulier Instituut voert in opdracht van Sportvisserij Nederland een onderzoek uit naar de toekomst van het sportvissen in Nederland. We willen weten hoe sportvissers over het viswater denken, waar zij tegenaan lopen en wat zij van de koepelorganisatie verwacht. Daardoor kan de georganiseerde hengelsport goed inspelen op wat voor haar leden belangrijk is.      12 mei 2023 Stem nu voor de toekomst van de sportvisserij 3200 De verkiezingen voor de Vertegenwoordiging Sportvissers zijn gestart en jij kunt je stem uitbrengen op de verkiesbare kandidaten. Als VISpashouder heb je de mogelijkheid om mee te beslissen welke 9 personen in deze vertegenwoordiging zullen zetelen; alleen leden van een hengelsportvereniging zijn stemgerechtigd. De Vertegenwoordiging Sportvissers heeft direct invloed op het beleid van de georganiseerde sportvisserij.      30 mrt 2023 Vertegenwoordig jij straks 700.000 sportvissers? Stel je nu kandidaat! 6293 Sportvissers gaan vanaf dit voorjaar meedenken en -beslissen over de koers van Sportvisserij Nederland, via de de Vertegenwoordiging Sportvissers. VISpashouders kunnen zich hiervoor vanaf nu verkiesbaar stellen.      20 okt 2022 Vacature: Bestuurs- en directiesecretaris 4576 Planning & control bij een vereniging met bijna 700.000 leden, is dat helemaal jouw ding? Dat is de uitdaging die op je wacht bij Sportvisserij Nederland. Met jou als bestuurs- en directiesecretaris wordt er gewerkt aan kwaliteitsverbetering en worden afspraken nagekomen. Sportvissen maakt een sterke groei door en onze organisatie is volop in ontwikkeling. Groei jij met ons mee?      19 sep 2022 Verdeel de taken binnen je vereniging met commissies 1638 Bij veel hengelsportverenigingen zijn bestuurders niet alleen bestuurlijk actief, maar ook in de uitvoering. Naast voorzitter of secretaris ben je ook viscoach, wedstrijdleider of controleur. Bestuurders hebben het mede daardoor vaak druk. Met commissies kan het werk beter verdeeld worden en worden bestuurders ontlast.      17 jun 2022 Rosetta Kooistra nieuwe directeur Sportvisserij Nederland 5479 Rosetta Kooistra (54) is door het bestuur benoemd tot nieuwe directeur van Sportvisserij Nederland. Zij start per 1 september en is de vervanger van Joop Bongers, die op 1 juli afscheid nam als directeur.      15 jun 2022 Ledenvergadering Sportvisserij Nederland soepel verlopen 1750 De jaarvergadering van Sportvisserij Nederland op 11 juni te Papendal vond plaats in een ontspannen, gezellige sfeer. Na de openingsspeech van voorzitter Marjan van Kampen werd er gezongen voor het jarige bestuurslid Guido Camps. Zonder veel discussie werd met alle agendapunten ingestemd. Helaas mislukte door technische problemen de live-stream, waarvoor onze excuses.      03 jun 2022 Sportvisvacatures in het hele land 2825 Op dit moment staan flink wat vacatures open in de georganiseerde sportvisserij, van bestuurders en directeurs tot adviseurs, viscoaches en controleurs. Dit lijkt dan ook een perfect moment om - vrijwillig of in dienstverband - de wereld van de hengelsport in te stappen.      21 apr 2022 Vacatures bestuur: Bestuurslid Ledenservice /-binding, Handhaving, Belangenbehartiging 2201 Sportvisserij Nederland heeft in maart 2022 het besluit genomen te werken met een onafhankelijke bestuursstructuur. Het aantal gewenste bestuursleden is zeven. Naast de voorzitter, penningmeester en twee leden met de portefeuilles communicatie en water/ natuur zoekt Sportvisserij Nederland een lid voor de portefeuilles Ledenservice en Ledenbinding, Handhaving en Controle en Belangenbehartiging.      22 mrt 2022 Resultaten extra ledenvergadering (video) 1985 Op zaterdag 19 maart hield Sportvisserij Nederland in Amersfoort een extra ledenvergadering. Daar waren aanpassingen van de statuten en het huishoudelijk reglement aan de orde, om zo te komen tot een onafhankelijk bestuur en een zogenaamd dubbel lidmaatschap van sportvissers. Ook werd een nieuw bestuurslid voor de portefeuille Water/Natuur benoemd.      14 feb 2022 Extra ledenvergadering Sportvisserij Nederland (live) 4008 Op zaterdag 19 maart 2022 wordt een extra ledenvergadering gehouden van Sportvisserij Nederland. Deze is live te volgen via een livestream. Aan de orde zijn aanpassingen van de statuten en het huishoudelijk reglement om te komen tot een onafhankelijk bestuur en een zogenaamd dubbel lidmaatschap van sportvissers. Dit alles in het kader van de organisatie ontwikkeling, een proces dat al enkele jaren loopt.      17 feb 2022 Vrijwilliger van de maand - 'Leuk en belangrijk' 2106 In 2018 zag het Spiegelkarperproject (SKP) Gouda het levenslicht. Na eerder al wat hand- en spandiensten voor HSV GHV/Groene Hart te hebben verricht als vrijwilliger, betekende dit project voor Niels Koetsier (24) de opmaat naar een vastere rol binnen de vereniging.      05 okt 2021 Soepel verlopen Ledenvergadering - verslag en terugkijken (video) 2751 Op 2 oktober vond de jaarvergadering van Sportvisserij Nederland plaats. Vanwege corona was de vergadering naar het najaar verplaatst en was het aantal deelnemers helaas nog beperkt. Belangstellenden konden de vergadering thuis via een live stream volgen. Alle voorstellen van het bestuur werden aangenomen en met de leden werd uitvoerig gesproken over de toekomstige ontwikkeling van de hengelsportorganisatie.      03 jun 2021 Terugkijken: Ledenvergadering Sportvisserij Nederland 2021 6149 Op zaterdag 2 oktober vond van 10.30 – 14.30 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland plaats in congrescentrum Papendal nabij Arnhem. Deze vergadering was vanwege corona verschoven van 5 juni naar 2 oktober.      21 jun 2021 Gezocht: adviseurs verenigingen 2750 Sportvisserij Nederland is samen met twee regionale federaties (Oost Nederland en Midden Nederland) per 1 september 2021 op zoek naar twee adviseurs verenigingen. Als adviseur verenigingen ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen, adviseren en begeleiden van hengelsportverenigingen in het vitaal worden en blijven als vereniging.      21 mei 2021 Jaarlijkse sportonderzoek - sportvisserij meeste nieuwe leden 3356 Jaarlijks laat koepelorganisatie NOC*NSF onderzoek doen naar de sport- en beweegdeelname in Nederland. Deze jaarlijkse rapportage dient als bron van informatie voor de hele sportbranche van Nederland. Het toont zowel de ontwikkeling van het aantal actieve sporters in Nederland als de ontwikkeling van leden en lidmaatschappen bij de sportbonden aangesloten bij NOC*NSF.      10 mrt 2020 Duwtje in de goede richting 3265 In 2017 deed het Mulier Instituut onderzoek naar redenen van jeugdige sportvissers om te starten en stoppen met vissen. Wat bleek? Gezelligheid en de sociale contacten die het vissen met zich meebrengt, staan met stip op 1. Toen mijn overbuurjongen Quintin Jong (15) vroeg of hij – bij gebrek aan een vismaat – een keertje met mij mee mocht snoeken, was een afspraak dus snel gemaakt.      26 jun 2019 Onderzoeksrapport 'Organisatie van de hengelsport in Nederland' 2477 Onlangs is door het Mulier Instituut een groot onderzoek over taken en structuur van federaties en Sportvisserij Nederland bij een groot aantal hengelsportverenigingen uitgevoerd. Hierbij is onderzocht hoe zij de dienstverlening van de federaties en Sportvisserij Nederland waarderen en welke veranderingen zij wensen.      26 jun 2019 Themadag ‘Toekomst Sportvisserij’ drukbezocht (video) 5629 Het congrescentrum Papendal stond op 22 juni in het teken van de hengelsport. Meer dan 200 bestuurders, vrijwilligers en sportvissers bezochten de themadag ‘Toekomst van de Sportvisserij’ en gingen met elkaar in gesprek.      13 jun 2017 Animatiefilm: uitkomsten landelijk sportvisonderzoek 6282 Om de wensen en voorkeuren van de aangesloten sportvissers beter in kaart te brengen, heeft Sportvisserij Nederland een groot onderzoek laten uitvoeren door het Mulier Instituut. Van de belangrijkste resultaten is nu een informatief animatiefilmpje gemaakt.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.