Zorgen over zeebaars

20 jan 2016

Het gaat slecht met de zeebaars. Beroepsmatige overbevissing en recente slechte jaarklassen zijn de oorzaken dat het bestand de kritieke ondergrens nadert. Daarom is het tijd voor een nieuwe kijk op zeebaars.

De zeebaars heeft de afgelopen tien jaar gezorgd voor een boost in de Nederlandse zeesportvisserij – die vergelijkbaar is met de populariteit van de karper op het zoete water. Deze mooie en sterke zoute sportvis spreekt zoveel zeevissers aan dat Dicentrarchus labrax een iconische soort met cultstatus is geworden voor de sportvisser.

Die is dan ook bereid om veel energie, tijd en geld in zijn visserij en passie te steken. Zeker als hij kans maakt om meer en grote zeebaars te vangen. Ook elders in Europa – Engeland, Ierland, Frankrijk en België – is deze trend zichtbaar.

Overbevissing

Tegelijkertijd gaat het slecht met de ‘wilde’ zeebaars. Waar dit tot 1995 overwegend een vis voor de sportvisserij was, zijn de commerciële vangsten sindsdien exponentieel toegenomen. Door jarenlange beroepsmatige overbevissing en recente slechte jaarklassen staan de zeebaarsbestanden nu zeer sterk onder druk.

Dat is onbegrijpelijk wanneer je je realiseert dat 80% van alle in Europa geconsumeerde zeebaars afkomstig is uit de viskweek. Om te zorgen dat de resterende 20% wildvang de bestanden niet volledig wegvaagt, heeft de Europese Commissie diverse noodmaatregelen uitgevaardigd.

Andere mindset

In plaats van te gaan steggelen over de cijfers, punten en komma’s in het pakket van EU-maatregelen, is het tijd voor een nieuwe kijk op
zeebaars. Een die recht doet aan de status van deze vis, het historisch gebruik door de sportvisserij – in Engeland werd er door sportvissers in 1820 al met de hengel op zeebaars gevist – en de economische potentie die de zeebaars vertegenwoordigt voor kustgemeenschappen.

Met de sportvisserij als belangrijkste stakeholder heeft de zeebaars in Nederland veel meer sociaaleconomische waarde (€ 17 mln.) dan bij de huidige, conventionele wijze van benutting waarbij de beroeps visserij de belangrijkste partij is (€ 4 mln.).

Duurzame benutting

Bovendien is sportvisserij op zeebaars ook de meest duurzame vorm van benutting van het bestand. Waar de Nederlandse recreatieve visserij met een vangst van 100 ton tot een economische waarde van 17 miljoen Euro komt, moet de vaderlandse beroepsvisserij 400
ton (exclusief discards) aanlanden om tot het bedrag van 4 miljoen euro te komen.

Met het oog op de zeer kritieke situatie van de zeebaarsbestanden, is het daarom niet meer dan logisch om te kiezen voor een beheer waarbij het recreatief gebruik prevaleert boven het commercieel gebruik. Bestandsherstel en economisch profijt kunnen dan samengaan en leiden tot een florerende recreatieve zeebaarsvisserij.

Lees hieronder de laatste nieuwsberichten m.b.t. de zeebaars.

Gerelateerde berichten
     22 jan 2024 Zorgen over zeebaars: EAA en Sportvisserij Nederland pleiten voor een behoedzamere aanpak 2817 De European Anglers Alliance (EAA) en Sportvisserij Nederland maken zich grote zorgen over de maatregelen inzake het zeebaarsbeheer en de manier waarop deze tot stand komen. De huidige rekenmethodes en visserijadviezen die daar uit voortvloeien hebben een dusdanig grote onzekerheidsfactor in zich dat die catastrofale gevolgen kan hebben voor het zeebaarsbestand.      13 jan 2023 Zeebaarsmaatregelen 2023 8352 De bag limit voor zeebaars is dit jaar praktisch gelijk aan die van vorig jaar: als sportvisser mag je vanaf april tot en met december twee vissen per dag (minimummaat: 42 cm) meenemen voor eigen consumptie.      13 mei 2022 Europese erkenning sportvisserij 1695 Dit voorjaar organiseerde de European Anglers Alliance (EAA) het Recfish forum. Bij deze bijeenkomst voor Europarlementariërs werden de voordelen en uitdagingen van het opnemen van de zoute sportvisserij in het gemeenschappelijke visserijbeleid besproken.      29 nov 2021 Enquête zeesportvisserij: doe mee en win een Shimano-zeebaarsset! 7566 De zeebaars wint al jaren aan populariteit binnen de Nederlandse sportvisserij, temeer omdat deze vissoort steeds beter gedijt in onze kustwateren. Om het belang van deze vis en de zeehengelsport preciezer in kaart te krijgen, is Sportvisserij Nederland samen met marktonderzoeksbureau Kantar een enquête onder zeevissers gestart.      01 jul 2021 Zeebaarsmaatregelen en ICES vangstadviezen 8585 De slepende onderhandelingen tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk over de visserijrechten na de Brexit hebben in juni tot een overeenkomst geleid. Zoals verwacht geldt voor de sportvisserij op zeebaars een bag limit van 2 vissen (minimummaat: 42 cm) per dag tot en met november van dit jaar.      10 mrt 2021 Baglimit zeebaars 2021 6489 Na de enigszins vertraagde onderhandelingen zijn de contouren van de vangstafspraken voor de zeebaars in heel 2021 zichtbaar. Vermoedelijk blijft de baglimit van twee vissen ook de rest van het jaar gelden.      04 jan 2021 Regels zeebaars jan-maart 2021 1744 In verband met de Brexit – waardoor ook op visserijgebied tal van wetten en regels moeten worden herzien – zijn ten aanzien van de zeebaars nu alleen de regels voor het eerste kwartaal van 2021 bekend. Sportvissers dienen in januari en februari alle gevangen zeebaars terug te zetten, terwijl in maart een ‘bag limit’ geldt van twee stuks met in achtneming van de minimummaat van 42 cm.      13 aug 2020 VISblad TV: overdag vs. 's nachts op zeebaars (video) 17046 In de nieuwe VISblad TV-video vergelijken presentatoren Robert de Wilt en Joran Bal het kunstaasvissen op zeebaars bij daglicht en in het donker. Robert gaat overdag op pad, terwijl Joran in de nachtelijke uren naar de waterkant gaat. Wat werkt het best?      09 jul 2020 Wist je dat: zeebaars met zender 2974 De zeebaars die Johnny Versprille in mei nabij Breskens ving, was voorzien van een merkje achter de rugvin. Deze vis maakt deel uit van een Belgisch onderzoek naar de verspreiding en de migratiepatronen van Dicentrarchus labrax in de Noordzee. Dit om meer kennis te vergaren die bijdraagt aan het behoud van deze intrigerende én onder druk staande vissoort.      07 apr 2020 Enquête: wat vind jij van bag limits en vangstregistratie? 3459 Zeebaarsvissen is de laatste jaren snel in populariteit gegroeid. Niet verrassend, aangezien deze fantastische sportvis veel te bieden heeft aan zeesportvissers, van panvisser tot verwoede catch & release visser en alles dat daar tussenin zit. Tegelijkertijd bevindt het zeebaarsbestand zich nog steeds in de gevarenzone. Daarom zijn nu al vijf jaar strenge maatregelen van kracht waar de sportvisser onder lijdt, zoals gesloten tijden en kleine bag limits.      02 jan 2020 Boetebedragen 2020 0 De boetebedragen voor 2020 zijn bekend. De bedragen voor de meest voorkomende overtredingen in de sportvisserij zijn gelijk gebleven. Alleen de boete voor het vissen met levend aas is met 10 euro verhoogd.      18 dec 2019 Zeebaars: meer ruimte voor de sportvisserij 9065 Sinds vanmorgen is bekend dat sportvissers in 2020 van maart tot en met november per visdag twee zeebaarzen mogen meenemen (met in achtneming van de minimummaat van 42 cm). Vergeleken met het jaar 2019 is dat één vis meer en een verlenging van het open seizoen met twee maanden.      12 jun 2019 Zeebaars met zender 4325 Zeebaarsvissers langs de Nederlandse kust maken kans op een bijzondere vangst. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Universiteit Gent voeren namelijk een onderzoek uit met gezenderde zeebaarzen. Vang je zo’n vis met een zender, maak hier dan melding van!      11 feb 2019 Terugkijken: VIS TV afl. 6 - Zeebaarzen met zagers met Sam van Ierland (video) 6533 VIS TV-fans konden zondag genieten van een sportief én culinair visavontuur. In deze zesde aflevering ging Marco Kraal letterlijk de boot in met de jonge Sam van Ierland en zijn vader Toine. Onder een strakblauwe lucht visten de drie op zeebaars, en liet Sam zien dat hij het spelletje door en door snapt.      04 feb 2019 Man aangehouden in Zeeland met 81 zeebaarzen 14028 (foto: Wijkagent Henk, Twitter) In het Zeeuwse Oostburg is vannacht door de politie een man aangehouden die 81 zeebaarzen bij zich had. De vissen zaten in vier grote Ikea-tassen.      29 okt 2018 Sportvisserij verankerd in meerjarenplan Western Waters 4121 Het Europees Parlement heeft eind vorige week een aantal belangrijke aanpassingen bij het meerjarenplan voor de Western Waters aangenomen. Deze pakken goed uit voor de sportvisserij.      27 sep 2018 Alsnog bag limit voor zeebaars in restant 2018! 20921 Sportvissers mogen vanaf 1 oktober 2018 tot het eind van dit kalenderjaar één zeebaars per dag per persoon meenemen voor eigen consumptie. Aan dit succes ging een lange geschiedenis vooraf.      12 sep 2018 Update: bag limit zeebaars 12022 Het gonst op het internet van de geruchten over een mogelijke terugkeer van de bag limit voor zeebaars, niet pas in 2019 maar nog dit jaar. Wat is precies de stand van zaken?      10 sep 2018 Positie sportvisserij in Europa versterken 4135 Sportvisserij Nederland was eind augustus gastheer van de Algemene Vergadering van de European Anglers Alliance (EAA). Op de SS Rotterdam werd besproken hoe de positie van de sportvisserij in Europa kan worden versterkt.      18 jun 2018 EAA daagt Europese Raad voor de rechter over zeebaarsban 6735 De European Anglers Alliance (EAA), gesteund door de EFTTA, daagt de Europese Raad voor de rechter over het besluit dat sportvissers in 2018 geen zeebaars mogen meenemen voor eigen consumptie.      22 feb 2018 Actiegroep 'zeebaars uit de schappen' 5600 Franse zeebaarsvissers hebben zich op social media verenigd om de gerichte visserij op de paaigronden een halt toe te roepen. Door supermarkten te wijzen op het verwoestende effect van deze praktijken, willen ze bewerkstelligen dat de zeebaars in de eerste drie maanden van het jaar uit de schappen wordt gehaald. Met succes!      22 dec 2017 Fikse zeebaarsbuit bij visserijcontrole zeehaven Rotterdam 6918 Naar aanleiding van klachten en meldingen hebben agenten van de Zeehavenpolitie Rotterdam op 10 december zes voertuigen gecontroleerd bij de Prinses Margriethaven. Omdat de visstand van de zeebaars zorgelijk is, mag men 1 zeebaars per dag per persoon bezitten. Zeker naar de feestdagen en de hoge kiloprijs is het erg verleidelijk om meer zeebaars mee te nemen.      14 dec 2017 Sportvisverbod zeebaars van de baan 24971 Om de zeebaarssterfte verder omlaag te brengen, worden in 2018 zowel de beroeps- als sportvisserij strenger gereguleerd. Daarbij geldt voor sportvissers het hele jaar een terugzetverplichting. Dat hebben de EU-Visserijministers eerder deze week besloten in Brussel.      21 nov 2017 EU wil vissen op zeebaars in 2018 deels verbieden (video) 32712 Nadat wetenschappers van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) eerder al adviseerden om volgend jaar geen zeebaars te onttrekken, heeft de Europese Commissie onlangs haar voorstel voor het zeebaarsbeheer in 2018 gepubliceerd. Daarin wordt de sportvisserij alweer hard geraakt.      17 feb 2017 Wout van Leeuwen in hoger beroep 13071 Hengelsportzaak Wout van Leeuwen gaat – met juridische ondersteuning van Sportvisserij Nederland – in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. Het gaat om het afgewezen bezwaar dat de hengelsportwinkelier tegen de staand wantvisserij in het Rotterdamse zeehavengebied had aangetekend.      14 dec 2016 Europese Raad van Visserijministers veegt zeebaarsplan EU-Commissie van tafel 9685 De gisteren in Brussel bekendgemaakte zeebaarsmaatregelen voor 2017 lijken sterk op die van dit jaar. Met dit zeer behoudende besluit van de Europese Visserijministers krijgt het zwaar onder druk staande zeebaarsbestand wederom niet voldoende de kans om zich te herstellen én wordt geen recht gedaan aan de positie van de sportvisserij.      13 dec 2016 Staatssecretaris Van Dam om opheldering gevraagd over recreatief staand want, zalm en zeebaars 5620 Sportvisserij Nederland heeft middels twee brieven haar onvrede geuit over twee specifieke standpunten van de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ), Martijn van Dam. In de brieven stelt Sportvisserij Nederland dat de uitspraken van Van Dam over de recreatieve staand wantvisserij en een briefwisseling tussen het Ministerie van EZ en Der Atlantische Lachs Verein onvolledig of onjuist zijn.      28 okt 2016 Voorstellen zeebaarsmanagement 2017 positief voor sportvisserij 10235 De Europese Commissie heeft haar voorstellen bekend gemaakt voor het zeebaarsmanagement in 2017. De aanlanding van zeebaars door de beroepsvisserij wordt verder beperkt, terwijl de sportvisserij in deze voorstellen meer flexibiliteit krijgt door de invoering van een maandelijkse in plaats van een dagelijkse meeneemlimiet.      18 okt 2016 Recreatief staand want bestaat niet! 16604 Langzaam maar zeker is de zee- en kustvisserij aan het veranderen. Dankzij het Europese visserijbeleid komt er steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Vreemd genoeg blijft de zeebaarsvisserij met zogenoemd ‘recreatief staand want’ vooralsnog buiten schot.      13 okt 2016 Europese sportvisserijsector eist bescherming zeebaars (video) 6831 De European Anglers Alliance (EAA) en European Fishing Tackle Trade Association (EFTTA) hebben deze week in het Europees Parlement een campagnefilm over de zeebaars gelanceerd. In deze film ligt de nadruk op de sociaal-economische waarde van de sportvisserij op deze vis.      22 sep 2016 Update: rechtszaak staand want Rotterdam snel uitspraak 14229 Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft met succes een zogenaamde voorlopige voorziening aangevraagd inzake het beroep tegen de staand wantvisserij in het Rotterdamse zeehavengebied. Deze zaak is vandaag in de Rechtbank in Breda om 09:30 uur behandeld door de voorzieningenrechter.      01 jul 2016 ICES-advies: volledige stop commerciële visserij zeebaars in 2017 9861 De Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) adviseert voor 2017 een totale stilleging van elke vorm van zeebaarsonttrekking. Het wetenschappelijk adviesorgaan – dat de Europese Unie adviseert over vangstquota – luidt de noodklok rond de zeebaars en pleit er o.a. voor om zowel de beroepsmatige onttrekking als het meenemen van zeebaars door recreatieve netten- en sportvisserij volledig op nul te zetten.      16 jun 2016 Beroep staand want Europoort (update) 7046 Het bezwaar dat Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft aangetekend tegen de twee eind vorig jaar uitgegeven vergunningen voor het vissen met staand want in het Maasvlakte-/Europoortgebied is afgewezen. Sportvisserij Zuidwest Nederland gaat in beroep tegen deze beslissing      08 jan 2016 Lutz Jacobi: ‘Zeebaars voor de sportvisserij’ (audio) 23278 De zeebaars moet exclusief worden gereserveerd voor de sportvisserij. Dat zegt PvdA Tweede Kamerlid Lutz Jacobi komende zondag in het programma Studio Vis TV. Jacobi pleit voor een beheermodel naar Iers voorbeeld waarbij duurzame benutting en een hoger sociaal-economisch rendement hand in hand gaan.      17 dec 2015 Zeebaarsmaatregelen 2016: EU meet met twee maten 17364 De door de EU genomen zeebaarsmaatregelen voor 2016 zijn met ongeloof en grote verontwaardiging ontvangen door de Europese sportvisserij. Waar de recreatieve sector flink moet inleveren, mogen bepaalde commerciële sectoren ongehinderd doorvissen op het al zo ernstig bedreigde zeebaarsbestand.      10 dec 2015 Kamervragen zeebaars 4770 In aanloop naar het overleg van de Europese Visserijministers over de vangstquota voor 2016 van volgende week maandag en dinsdag, werd er gisteren tijdens het Algemeen Overleg Landbouw- en Visserijraad in de Tweede Kamer gedebatteerd over de Nederlandse insteek. Een hot item bij zowel het overleg in Brussel als Den Haag, is de zeer kritieke toestand van de zeebaarsbestanden.      16 nov 2015 Voorstel zeebaarsmaatregelen 2016 disproportioneel 12739 De EU-Commissie stelt voor om alle zeebaarsvisserij (sport en beroep) de eerste zes maanden van 2016 te sluiten. Daarna zou voor sportvissers een bag limit van één vis in werking treden en de beroepsmatige visserij maximaal 1.000 kilo zeebaars per maand per schip gelden.      23 sep 2015 'Triest om te zien, de vis kan nergens meer heen' 7272 Bron: PZC. Ik erger me er dood aan. Ze vissen met die netten alles weg. Ik heb dit jaar nog geen zeebaars gevangen", moppert sportvisser Harry Beek uit Dieren. Kniehoog staand in de zee voor het Westkapelse Badstrand tuurt hij naar z'n hengel. Nog steeds niks aan de haak.      02 sep 2015 Minimummaat zeebaars verhoogd naar 42 cm 21313 Zeevissers opgelet! Vanaf 1 september is de minimummaat voor zeebaars verhoogd van 36 cm naar 42 cm. Deze nieuwe maat geldt voor zowel sport- als beroepsvissers in de Zuidelijke Noordzee, Het Kanaal, de Ierse zee en de Keltische Zee.      23 jun 2015 Derde pakket zeebaarsmaatregelen 7582 De Europese Raad van Visserijministers heeft besloten over het derde pakket van maatregelen ter bescherming van de zeebaarsstand. De maandelijkse vangstbeperkingen gaan voor het eind van deze maand in en zijn geldig tot het eind van dit jaar. Hiermee wordt voorgesorteerd op nieuwe beschermingsmaatregelen voor 2016.      01 apr 2015 RecFishing Forum geeft 25 miljoen Europese sportvissers een stem in EU 5442 Vorige week was de kick-off van het Forum voor recreatieve visserij en aquatisch milieu in het Europees Parlement. In dit forum dat verschillende keren per jaar bij elkaar komt, wisselen Europarlementariërs van gedachten over uiteenlopende zaken met vertegenwoordigers van de European Anglers Alliance (EAA) en de European Fishing Tackle Trade Association (EFTTA).      27 mrt 2015 Baglimit zeebaars per 29 maart 2015 13095 De EU Visserijraad heeft besloten tot een baglimit voor zeebaars. Voor alle vormen van recreatievisserij geldt vanaf 29 maart een maximum aantal van 3 zeebaarzen per persoon per dag.      19 mrt 2015 Lobbyen voor zeebaars : Europese zeebaarsmaatregelen 2015 4134 Op 18 september 2014 vond in Dublin een internationale workshop plaats over het beheer van de Europese zeebaars. Opdracht vanuit de EU commissie was trachten consensus te bereiken over noodzakelijke beperkingsmaatregelen voor de zeebaarsvisserij.      27 jan 2015 EU neemt noodmaatregelen zeebaars 11124 De Europese Unie heeft maandag 26 januari noodmaatregelen afgekondigd voor de commerciële zeebaarsvisserij. De maatregelen – die per direct ingaan en tot 1 mei van kracht zijn – omvatten een volledige stop van de pelagische trawlvisserij op de paai- en overwinteringsgebieden van de zeebaars: Het Kanaal, de Keltische Zee, Ierse Zee en Zuidelijke Noordzee.      09 jan 2015 Update zeebaarsmaatregelen 6300 Er lijkt wellicht sprake van radiostilte in het beleidsproces rondom de zeebaars, maar dat is niet het geval. Achter de schermen is overleg gaande tussen de EU-Commissie en de lidstaten om toch te komen tot de noodzakelijke vangst beperkende maatregelen.      17 dec 2014 Voorstel zeebaarsmaatregelen niet aangenomen 7356 De Raad van EU-ministers heeft gisteren in Brussel besluiten genomen over TAC's en quota voor 2015. Het commissievoorstel voor de TAC's en quotaverordening 2015 bevatte tevens visserijbeperkende maatregelen voor beroepsmatige en recreatieve visserij op zeebaars.      09 dec 2014 Verhoging minimummaat zeebaars doorgerekend 9243 Met een verhoging van de minimummaat voor zeebaars van 36 naar 45 centimeter, zou de Nederlandse sportvisserij voldoen aan de door de Europese Commissie opgelegde reductie in visserijsterfte. Dit blijkt uit berekeningen van onderzoeksinstituut IMARES.      04 dec 2014 EAA-visie zeebaarsmaatregelen 6007 De zeebaarsbestanden staan sterk onder druk. Aangezien alle betrokken Europese lidstaten de afgelopen tweeënhalf jaar vrijwel niet in actie zijn gekomen, moet de Europese Commissie nu wel ingrijpen. De voorgestelde maatregelen zijn echter onvoldoende en te eenzijdig, zegt de European Anglers Alliance (EAA).      12 nov 2014 Petitie tegen EU zeebaarsmaatregelen 5077 Naar aanleiding van de door de Europese Commissie voorgestelde bag limit van één zeebaars per persoon per dag, zijn sportvissers in heel Europa in het geweer gekomen tegen dit onzalige voorstel. In diverse landen zijn online petities gestart om de EU-commissie en nationale overheden duidelijk te maken dat sportvissers niet alleen wensen op te draaien voor jarenlange door beroepsvissers veroorzaakte schade aan de zeebaarsstand.      06 nov 2014 EU-zeebaarsmaatregelen: onvoldoende, onevenwichtig, onacceptabel 6388 De door de Europese Commissie voorgestelde maatregelen inzake de zeebaars zijn onacceptabel voor de sportvisserij. Dit omdat ze onvoldoende bijdragen aan het herstel van de zeebaarsbestanden en onevenwichtig verdeeld zijn over sport- en beroepsvisserij.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.